Film om

Deepfakes

Fagbegreper

Deepfake

Manipulert

Motiv

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Kunst og håndtverk

Tverrfaglig:

Demokrati og medborgerskap

Livsmestring

Læringsmål

  • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Hensikt

Gjennom opplegget får elevene kjennskap til hva deepfake er for noe, hvilke konsekvenser det kan gi og ulike teknikker for å avsløre deepfake. Opplegget består av film med tilhørende oppgaver. Passer fra ungdomsskolen.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 9. desember 2020

Undervisningsopplegg

Vi i Tenk har laget en faglig film om deepfakes for Medietilsynet.

Opplegget består av film med tilhørende oppgaver.

Filmvisning, 15 min:

Dere kan se hele filmen som en lang film, eller se hver av de fire ulike delene hver for seg. De fire ulike delene finner du på elevsidene til høyre. Alle fire filmene klippet sammen som en finner du under ressurser.

Arbeid med oppgaver til filmen:

Del ut elevsidene til elevene. På elevsidene får de mulighet til å se hver enkelt delfilm, og de finner også tilhørende oppgaver til filmene.

Elevene kan jobbe individuelt eller i samarbeidspar. Du kan avgjøre om du ønsker at de svarer på spørsmålene skriftlig eller gjennom muntlig dialog med samarbeidspartner.

Avslutning:

Det kan være fint å ha en felles oppsummering på slutten av arbeidet der dere tar opp noen av spørsmålene elevene har jobbet med. En slik oppsummering kan dere også ha underveis - alt etter hva som passer organiseringen deres.

Lykke til!

Alternativer:

Du finner hele undervisningsopplegget vi har laget på Medietilsynet sine nettsider. Det omfatter også artikler og andre læringsaktiviteter og oppgaver knyttet til temaet.

Ressurser

Film om deepfakes (kjør gjerne i fullskjerm):


Kanskje du også er interessert i:

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser.