Sponsing i video

Fagbegreper

 • Meninger

 • Agenda

 • Motivasjon

 • Troverdighet

 • Sponsing

 • Spredning

Fag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

 • KRLE

Kompetansemål

Norsk, 10. årstrinn:

 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Samfunnfag, 10. årstrinn:

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

KRLE, 10. årstrinn:

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Hensikt

Hvordan oppdage reklame i videoer? Hvilke krav stilles til merking av reklame i dag? Gjennom å jobbe med temaet får elevene en bedre forsåelse av fenomenet reklame i sosiale medier.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

Bruk vedlagt presentasjon og introduser temaet

Medietilsynets undersøkelse viser at over 60% av ungdommene oppgir at de er på Youtube daglig. På Youtube vises det en del reklame i forkant av videoene, men mye av det vi ser på av youtubere og influensere er også sponset. Noe av dette er tydelig merket, og mye er ikke merket som reklame. Filmen dere skal se er rettet mot foreldre, og parodierer youtubere.


Se videoene og diskuter

 1. "ikke alt er slik det ser ut som". Videoen ligger også i presentasjonen vedlagt.

  1. Oppfordre elevene til å se etter om det er noe dere kjenner igjen fra det de selv har sett på Youtube. (slide 2)

  2. I filmen sier han: "Youtube er det nye TV-shop" Hva er TV-shop? Hva tror dere han mener med utsagnet? (slide 4)

  3. Hvilke virkemidler kjenner elevene igjen fra andre videoer de har sett? Hvorfor er det viktig å vite om det man ser er sponset og ikke? (slide 5)

 2. Se filmen om merking av reklame i sosiale medier.

  1. Oppsummer hvilke reglene man må følge for annonsering i videoer, og hvordan det skal merkes. (slide 7)

 3. Se eventuelt også videoen Slik merker du youtubevideoene dine for reklame, produktplassering og sponsing.

  1. Oppsummer når youtubevideoene skal merkes. (slide 9)


Lag rollespill

 1. Elevene kan jobbe i grupper på 3-4 personer der de skal lage et lite rollespill:

  • De skal bruke det de har lært om annonsering på Youtube.

  • De skal lage et rollespill der foreldrene prater med barnet sitt om reklame og skjult reklame på Youtube.

  • De ulike gruppene kan få i oppdrag å spille foreldre med ulike tilnærminger til situasjonen. For eksempel kan de få i oppdrag å være redde, konfliktsky, nervøse, sinte, vimsete, strenge, humoristiske eller at forelderen er overkul.