Diskutér

  • Hva kan være positivt med denne teknologien?
  • Hva kan være negativt med den?

Diskutér

Hvorfor tror dere Snapchat har laget MyAI tilgjengelig for alle?

Kilde eller samtale?

Hva tenker dere om å bruke MyAI eller andre språkmodeller som kilde til informasjon i for eksempel en skoleoppgave?

Diskutér

Hva kan Snapchat, ChatGPT og andre slike modeller gjøre med informasjonen de får fra deg?