Avsluttende spørsmål

Hvordan bør vi som skole jobbe videre med denne tematikken?