Jeg synes det er fint at jeg kan få hjelp av ChatGPT til å skrive skoleoppgaver.

Jeg stoler på de jeg følger på sosiale medier.

Når jeg bruker mobilen, slapper jeg av.

Jeg får mye usann informasjon i sosiale medier.

Myndighetene bør regulere hvor mye skjermtid befolkningen skal ha i løpet av en dag.

Skolen burde ha et eget fag der vi kan lære om ny teknologi etter hvert som den oppstår.

Jeg synes ikke ChatGPT burde ha blitt gjort tilgjengelig for folk flest.

Jeg synes det er gøy å prøve ut challenges fra sosiale medier.