Diskutér

Hva er MyAI? Hva er forskjellene og likhetene med ChatGPT?

Diskutér

Hvorfor kan noen ønske å bruke MyAI?

Diskutér

Hvilke argumenter kan noen ha for å ikke godkjenne MyAI på Snacphat?

Hvilke spørsmål har vi?

Hva lurer vi på om MyAI og kunstig intelligens, som vi kan finne ut i løpet av denne timen?