Diskuter

Hva vet du om kunstig intelligens i dag?

Diskuter

Har du testet ut ChatGPT selv? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er dine erfaringer?

Diskuter

Vet du om elevene dine bruker ChatGPT? Hva bruker de den til? Kom med eksempler.

Diskuter

Hva vet du om kunstig intelligens i dag?

Har du testet ut ChatGPT selv? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er dine erfaringer?

Vet du om elevene dine bruker ChatGPT? Hva bruker de den til? Kom med eksempler.