Lilla snakkeboble med to utganger og tre prikker inni. Illustrerer dialog.

Snakk sammen to og to:

Filmen avsluttes med å si:

"Vi må lære elevene når og hvordan det er hensiktsmessig å bruke kunstig intelligens og samtidig være kritiske til informasjonen den gir".

Hvordan kan du tilrettelegge for dette i ditt fag eller på ditt trinn?

Kom gjerne med konkrete eksempler du kan ta med deg inn i undervisningen.