snakkeboble

Diskuter

  • Hvorfor det?
  • Gjelder det i alle situasjoner?
  • Er det noen ganger du mener det ikke er slik?
  • Hvordan ville det vært hvis alle tenkte slik?