Fakta eller mening?

Klarer du å skille om disse setningene er faktapåstander eller meningspåstand?