Digital hverdag

Slik spiller du

  1. En person trekker et kort og leser høyt. Personen deler sine tanker og svar på spørsmålet.
  2. La de andre på gruppa komme med sine svar på spørsmålet.

  3. Neste person på gruppa trekker et kort.

Kortene er ment til å få frem tanker, meninger og refleksjoner, og det finnes ingen riktige eller gale svar. Det er også viktig at alle barn har rett til privatliv. Dersom det er noe man ikke ønsker å svare på, er det lov å si pass og trekke et nytt kort.