Kjeldetillit

Slik bruker du korta

  1. Ein person trekker eit kort og les høgt.
  2. La dei andre på gruppa kome med sine svar på spørsmålet.
  3. Ver ein aktiv lyttar, og still oppfølgingsspørsmåla som står på kortet.
  4. Neste person på gruppa trekker eit kort.

Korta er meinte til å få fram tankar, meiningar og refleksjonar, og det finst ingen rette eller galne svar. Dersom det er noko ein ikkje ønsker å svare på, er det lov å seie pass og trekke eit nytt kort.