Kunstig intelligens og kildebevissthet

Slik bruker du kortene

  1. En person trekker et kort og leser høyt.
  2. La de andre på gruppa komme med sine svar på spørsmålet.

  3. Vær en aktiv lytter og still oppfølgingsspørsmålene som står på kortet.
  4. Neste person på gruppa trekker et kort.

Kortene er ment til å få frem tanker, meninger og refleksjoner, og det finnes ingen riktige eller gale svar. Dersom det er noe man ikke ønsker å svare på, er det lov å si pass og trekke et nytt kort.