Kildekritikk

Hva er ForYou på TikTok?

60-90 min

Vi hører stadig at algoritmene styrer de sosiale mediene. Men hvordan skjer det? I dette opplegget tar vi utgangspunkt i TikTok for å forstå hvordan sosiale medier tilpasser seg brukerne.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele linken med elevene. Merk deg på at elevene for det meste skal jobbe i par.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

 • Hvordan TikTok tilpasser informasjon fra person til person.
 • Hvor viktig algoritmene er for hvilken informasjon du får.
 • Reflektere over og diskutere konsekvenser ved at TikTok og andre sosiale medier tilpasser innholdet til sine brukere.

Felles: Hva er TikTok?

Før elevene jobber på egenhånd, er det hensiktsmessig å snakke sammen om hva TikTok egentlig er og hva det blir brukt til. La elevene komme med innspill.

Del deretter ut link til elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene utforsker sin egen ForYou-strøm på TikTok og presenterer sine funn for sidemannen.

Ta spørsmålene opp i en felles klassesamtale, og la gjerne elevene komme med flere spørsmål.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene presenterer sine funn i en liten gruppe. Etterpå diskuterer de hvorfor de fikk opp forskjellig innhold på ForYou.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser filmen. Dette kan de gjøre hver for seg, eller du kan vise den felles. Etter filmen svarer de på spørsmålene hver for seg eller i liten gruppe.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene lager en liste over positive og negative sider ved TikToks algoritmer på ForYou-strømmen.

Diskuter problemstillingen i en felles klassesamtale.

Avslutning

Hvilke tips vil elevene gi til en som skal begynne å bruke TikTok? Vil det være forskjell på om det er en voksen eller en ungdom?

Be elevene om å lage fem gode råd til bruk av TikTok.

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap