Kildekritikk

Bildequiz om Frankrike

15-60 min

Elevene blir kjent med ulike sider av Frankrike gjennom å trene på søketeknikk og omvendt bildesøk.

Quiz
Video

Forberedelse

Del elevene inn i samarbeidspar. Forbered deg på å dele lenken til elevsiden, slik at elevene får tilgang til quizen.

Gjennomføring

Fortell elevene hva som er målet med denne læringsaktiviteten:

  • kunne bruke søketeknikken
  • hente informasjon om fransk geografi, kunst og kultur.

Se video

Se videoen om søketeknikken i plenum. Prat sammen om ulike situasjoner der omvendt bildesøk kan være nyttig.

Elevene får også mulighet til å se videoen på elevsiden.

Video fra Tenk som viser søketeknikken omvendt bildesøk (1:29)

Elevene gjør quizen

Del ut lenken til elevsiden med quizen til elevene. Elevene samarbeider to og to om quizen.

Minn dem på at det er lurt å bruke flere søketeknikker for å være sikker på at de har kommet frem til svaret.

Under finner du veiledning til hvert av quiz-spørsmålene.

Avslutning

Gå gjennom quizen i fellesskap på slutten. La samarbeidsparene fortelle hvordan de kom frem til svaret på spørsmålene.

Alternativer

Hvis du ønsker at dere ser en video om omvendt bildesøk på fransk, kan du velge å vise denne i stedet.

Video på fransk som viser teknikken omvendt bildesøk (2:07)

Kompetansemål

  • Fremmedspråk Nivå I

    Utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn.

  • Fremmedspråk Nivå I

    Bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap