Kildekritikk

Debattbingo

45-90 min

Politiske motstandere møtes stadig til TV-debatter. Her ser vi ofte argumentasjonsteknikk og retorikk i praksis, fra godt trente og erfarne debattanter. Her finner du en debattbingo til klasserommet, som kan brukes i arbeid med muntlige debatter.

Spill

Forberedelse

Print ut arkene Debattbingo blank og Begreper debattbingo. Avgjør hvilken debatt dere skal bruke debattbingoen på.

Gjennomføring

Gå gjennom målene for timen og hva dere skal gjøre.

 • Jeg kan gjenkjenne argumentasjonsteknikker og retoriske appellformer i en debatt.

Arbeid med ord og begreper

La elevene jobbe i samarbeidspar. Del ut arbeidsarket til elevene. Gå gjerne gjennom begrepene.

Elevene skal fylle inn en forklaring på begrepet eller et eksempel som kan illustrere begrepet. Oppfordre dem til å søke etter informasjon, samtidig som de bruker egne ord i forklaringene.

Dette arket kan lastes ned under "Forberedelser". Trykk på bildet for å å få det i fullskjerm.

Bingo

Del ut ett bingobrett til hver elev. La elevene fylle brettet med ordene fra arket Begreper debattbingo i den rekkefølgen de ønsker.

Når dere ser en debatt, følger elevene med på hvilke teknikker som blir brukt. Hvis de gjenkjenner en som står på brettet, krysser de den ut. Den første som får fire kryss på rad, vannrett, loddrett eller på skrå, roper Bingo!

Avslutning

Avslutt med å gå gjennom noen av teknikkene, og hør hvilke eksempler elevene husker fra dem. Snakk gjerne om hvilke teknikker elevene synes er effektive og ikke.

Alternativer

Dersom elevene kjenner begrepene godt fra før, kan du printe 5 ulike og ferdige utfylte bingobrett her.

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk Vg2 YF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap