Falske nyheter

Film, oppgaver og quiz om deepfakes

60 min

Elevene lærer om deepfakes, hvilke konsekvenser de kan gi og hvordan man kan avsløre dem.

Quiz
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut.

Grafikk om Deepfake fra Medietilsynet og Tenk, samfinansiert av den europeiske unions ordning for et sammenkoplet Europa. Tekst på plakaten: DEEPFAKES kan være svært vanskelig å avsløre. Derfor bør du tverrlese ved å sjekke bakgrunnen til informasjonen du møter før du vurderer selve innholdet. Slik unngår du å bli blendet av budskapet. Før du ser på innholdet: Hvor kommer innholdet fra? Hvem er avsender? Hva kan du finne ut om avsender? Hvilke hensikter kan ligge bak? I møte med innholdet: Kan andre kilder bekrefte innholdet? Er det noe ved innholdet i filmen du stusser over? Er det noe teknisk som skurrer? Hva sier magefølelsen din? I en egen tekstboks: Hva er lov og rett? I norsk lov er bilder av deg beskyttet i Åndsverkloven § 104. Det betyr at du som hovedregel må gi samtykke dersom noen skal bruke bilder eller videoer hvor du kan gjenkjennes. Deling av manipulerte bilder, filmer og lydklipp kan regnes som hensynsløs atferd etter § 266 i straffeloven.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva er deepfake?
 • Hvilke konsekvenser kan deepfakes gi?
 • Hvordan kan man avsløre deepfakes?

Se video sammen

Del ut lenken til elevsiden. Elevene kan jobbe både i læringspar eller individuelt. Se filmen sammen i klasserommet.

Film laget av Faktisk.no for Medietilsynet (13:18)

Elevene gjør oppgave 1

Elevene svarer på oppgaver.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på oppgaver.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene svarer på oppgaver.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene svarer på oppgaver.

Avslutning

La elevene gjøre quizen på elevsiden før dere oppsummerer oppgavene i plenum. Bruk gjerne plakaten som ligger øverst på denne siden, eller ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hva er deepfake?
 • Hvilke konsekvenser kan deepfakes gi?
 • Hvordan kan man avsløre deepfakes?

Alternativer

Du finner hele undervisningsopplegget på Medietilsynet sine nettsider.

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster.

 • Medier og kommunikasjon

  Vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap