Falske nyheter

Film, oppgaver og quiz om deepfakes

60 min

Her lærer elevene om deepfakes. Hvilke konsekvenser det kan gi og hvordan man kan avsløre det.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva er deepfake?
 • Hvilke konsekvenser kan deepfakes gi?
 • Hvordan kan man avsløre deepfakes?

Vis film for elevene

Se filmen sammen i klasserommet.

Film laget av Faktisk.no for Medietilsynet (13:18)

Del ut elevsiden

Elevene kan jobbe både i læringspar og individuelt.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene jobber med oppgaver. Under finner du svarene på oppgavene:

Elevene gjør oppgave 2

Svar på oppgavene:

Elevene gjør oppgave 3

Svar på oppgavene:

Elevene gjør oppgave 4

Elevene gjør oppgaver. Under finner du svarene på oppgavene:

Avslutning

La elevene gjøre quizen på elevsiden før dere oppsummerer oppgavene i plenum. Bruk gjerne plakaten som ligger øverst på denne siden, eller ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hva er deepfake?
 • Hvilke konsekvenser kan deepfakes gi?
 • Hvordan kan man avsløre deepfakes?

Alternativer

Du finner hele undervisningsopplegget på Medietilsynet sine nettsider.

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster.

 • Medier og kommunikasjon

  Vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap