Falske nyheter

Hva er desinformasjon?

45 min

Elevene blir kjent med desinformasjon og hvordan det kan påvirke oss og samfunnet vi lever i.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom og forbered deg på å dele ut elevsiden til elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hva er desinformasjon og falske nyheter
 • Hva kan være problemet med desinformasjon?
 • Hvorfor blir desinformasjon spredt
 • Hva kan desinformasjon og falske nyheter føre til?

Før elevene gjør oppgave 1

Det kan være en fordel å forklare elevene før de ser videoen at hva er for noe.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser forklaringsvideoen om desinformasjon.

Elevene gjør oppgave 2

Spørsmålene kan elevene løse individuelt eller i gruppe. Elevene må ha tilgang til nett for å finne svar på alle spørsmålene.

Felles oppsummering

Gå gjennom spørsmålene og la elevene bli enig om svarene. Det kan være lurt å legge vekt på at desinformasjon og falske nyheter defineres av at avsender vet et informasjonen er feil, men deler den som sann.

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Engelsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling