Grafer og tall

Hva er galt med grafen: Quiz

10-30 min

Grafer brukes ofte for å gjøre statistikk og tall lettere å forstå. Men noen ganger lages disse feil, med eller uten vilje, og informasjonen blir vanskeligere å forstå. Her gjør elevene en quiz for å se hvor lett de lar seg lure.

Quiz
Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Vurder om du ønsker at elevene skal jobbe i par eller individuelt.

Gjennomføring

Introduser temaet for økten.

Definer relevante begreper i fellesskap før dere starter, slik at alle elevene har et godt utgangspunkt for å løse quizen.

Del ut elevsiden.

Quiz

Elevene gjennomfører quizen.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene svarer på spørsmål. Velg om du vil ha inn svarene, eller om elevene bare skal reflektere for seg selv.

Alternativer

Kompetansemål

  • Matematikk 9. trinn

    Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

Tverrfaglige temaer

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap