Falske nyheter

Hvem sprer falske nyheter?

45 min

Elevene lærer hvordan falske nyheter spres, og hvem som sprer dem. De får reflektere over hvordan de kan bidra til å stoppe spredningen.

Hjemmeskole
Video

Forberedelser

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Gi eksempler på ulike typer som sprer falske nyheter
 • Diskutere hva som gjør at konspirasjonsteorier blusser opp under kriser

Del ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal se videoen fra BBC. De oppfordres til å se videoen to ganger før de går løs på oppgave 2.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene skal svare på tilhørende spørsmål og notere svar i eget dokument.

Avslutning

Gjennomgå spørsmålene i plenum. Avslutt med å hente frem målene for økta og la elevene komme med innspill:

 • Gi eksempler på ulike typer som sprer falske nyheter
 • Diskutere hva som gjør at konspirasjonsteorier blusser opp under kriser

Alternativer

Under finner du relevante undervisningsopplegg for videre arbeid:

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Undersøkje korleis produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere kva for roller informasjonsbyrå og lobbyverksemd spelar i eit demokrati.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap