Kildekritikk

Hvordan snakke om Andrew Tate?

30-60 min

Andrew Tate har blitt omtalt som TikToks farligste mann. I dette undervisningsopplegget skal elevene reflektere over hvem de lytter til på nett.

Diskusjon

Forberedelse

Del elevene inn i grupper på tre til fire personer.

Bruk snakkeboblene om Andrew Tate eller Influenser, avhengig av hva som passer best for ditt klasserom. Kanskje ønsker du at noen elever jobber med Andrew Tate, mens andre elever jobber mer generelt med influensere?

Last ned PDF og print ut arkene med snakkebobler, gjerne tosidig utskrift.

Litt om Andrew Tate

Andrew Tate ble stengt ute fra blant annet Meta og TikTok på grunn av hvordan han ytret seg på plattformene. Likevel er det mange som snakker om ham og meningene hans.

Foto: Aftenposten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal jobbe med.

 • Hvordan forholder jeg meg til det jeg ser i sosiale medier?
 • Hvem velger jeg å lytte til på nettet?

Elevene diskuterer grønn side

Del ut arkene med den grønne siden opp, ett ark til hver gruppe.

Gruppene kan bruke noen minutter på å diskutere spørsmålet. Oppfordre dem til å komme med konkrete eksempler. De kan gjerne ta notater og lage et tankekart rett på arket. Arbeidet med denne siden av arket har til hensikt å sette fokus og skape en felles forståelse av hva temaet handler om.

Ta gjerne en liten felles oppsummering av det gruppene har pratet om.

Elevene diskuterer snakkeboblene

Arket kan snus med den gule siden og snakkeboblene opp.

Elevene jobber i gruppe. Hver elev skal ta stilling til hvilket utsagn som passer best til seg. Deretter skal de dele med de andre på gruppa hva de har valgt, og ikke minst hvorfor.

Begrunnelsen er en viktig del av denne aktiviteten, og det er også oppfølgingsspørsmålene fra de andre elevene på gruppa. Oppfordre dem til å utfordre hverandre. La gjerne presentasjonen stå på tavla som visuell støtte.

Alternativer

Kompetansemål

 • KRLE 10. trinn

  Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring