Falske nyheter

Introduksjon til Falske nyheter

10-30 min

Desinformasjon er usann informasjon som noen bevisst velger å gi deg selv om de vet at den ikke stemmer. Hvorfor? Det være at de ønsker å spre visse holdninger eller rett og slett tjene penger.

Definisjon

er systematisk og bevisst feilinformasjon, i følge Medietilsynet og Faktisk.no. Det er altså informasjon som er usann eller gjort feilaktig med vilje. Motivet bak å spre desinformasjon kan være politisk, strategisk eller økonomisk vinning.

Hva er desinformasjon og hva er målet med å spre denne?

Eksempler

Falske nyheter eller desinformasjon kan brukes på mange ulike måter.

Spredning

Det kan være mange ulike aktører som sprer falske nyheter. Noen aktører kan være profesjonelle, som for eksempel . Andre aktører kan være enkeltpersoner eller løst organiserte grupper som ønsker å påvirke eller tjene penger. Disse kalles gjerne . Falske nyheter dukker ofte opp på useriøse nettsider og blir spredd videre derfra til sosiale medier, og i noen tilfeller kan falske nyheter bli plukket opp og delt videre av seriøse nyhetskanaler.

Hensikt

Ofte er det en bevisst hensikt bak falske nyheter og desinformasjon. Det kan være å tjene penger på ulike måter, få tak i personlig informasjon som kan misbrukes, påvirke dine politiske meninger, polarisere debatter eller skape forvirring i en befolkning.

Konsekvenser

Ofte kan spredning av falske nyheter føre til at folk mister tilliten til myndighetene, noe som vil gjøre en nasjon sårbar i møte med utfordringer der en trenger å stole på myndighetene. For eksempel dersom myndighetene gir informasjon om hva folk må gjøre i forbindelse med en katastrofe, kan falske nyheter om at myndighetene står bak katastrofen føre til at folk ikke stoler på informasjonen de får. Dette kan i verste fall gjør slik at flere blir skadet eller dør.

Tips og triks

Det viktigste i møte med falske nyheter og desinformasjon er å ha flere kilder som du stoler på. Det kan være kilder du har erfaring med fra før, men det kan også være lurt å ha et bevisst forhold til hvilken faglig kompetanse som kreves for å være ekspert på et område. I møte med ukjente kilder eller overraskende informasjon, er det ofte lurt å dobbeltsjekke med kilder du har brukt før.