Falske nyheter

Introduksjon til Falske nyheter

10-30 min

Falske nyheter er det vi kaller for desinformasjon. Det er usann informasjon som noen bevisst velger å gi deg, selv om de vet at den ikke stemmer. Dett kan være fordi de ønsker å påvirker dine holdninger, tjene penger eller skape uro i et samfunn.

Video
Hva er falske nyheter?

Definisjon

er systematisk og bevisst feilinformasjon, i følge Medietilsynet og Faktisk.no. Det er altså informasjon som er usann eller gjort feilaktig med vilje. Motivet bak å spre desinformasjon kan være politisk, strategisk eller økonomisk vinning.

Eksempler

Spredning

Det kan være mange ulike aktører som sprer falske nyheter. Noen aktører kan være profesjonelle, som for eksempel . Andre aktører kan være enkeltpersoner eller løst organiserte grupper som ønsker å påvirke eller tjene penger. Disse kalles gjerne . Falske nyheter dukker ofte opp på useriøse nettsider og blir spredd videre derfra til sosiale medier, og i noen tilfeller kan falske nyheter bli plukket opp og delt videre av seriøse nyhetskanaler.

Hensikt

Ofte er det en bevisst hensikt bak falske nyheter og desinformasjon. Det kan være å tjene penger på ulike måter, få tak i personlig informasjon som kan misbrukes, påvirke dine politiske meninger, polarisere debatter eller skape forvirring i en befolkning.

Konsekvenser

Ofte kan spredning av falske nyheter føre til at folk mister tilliten til myndighetene, noe som vil gjøre en nasjon sårbar i møte med utfordringer der en trenger å stole på myndighetene. Hvis det for eksempel oppstår en katastrofe, kan det også spres falske nyheter om at myndighetene står bak katastrofen. Det kan føre til at folk ikke stoler på informasjonen de får. Dette kan i verste fall gjør slik at flere blir skadet eller dør.

Tips og triks

Det viktigste i møte med falske nyheter og desinformasjon er å ha flere kilder som du stoler på. Det kan være kilder du har erfaring med fra før, eller som har solide argumenter støttet på forskning. Det kan også være lurt å ha et bevisst forhold til hvilken faglig kompetanse som kreves for å være ekspert på et område. I møte med ukjente kilder eller overraskende informasjon, er det ofte lurt å dobbeltsjekke med kilder du har brukt før.