Konspirasjonsteorier

Introduksjon til Konspirasjonsteorier

20 min

En konspirasjon er ofte en hemmelig sammenslutning for å skade noen, eller holde sannheten skjult for allmennheten. En konspirasjonsteori er altså en teori om at det foregår en konspirasjon.

Definisjon

En konspirasjon er ofte en hemmelig sammenslutning for å skade noen, eller holde sannheten skjult for allmennheten. En er altså en teori om at det foregår en konspirasjon. Her er det gjerne snakk om en liten gruppe mennesker som bestemmer hvorfor ting skjer.

Hva er en konspirasjonsteori? (3:05)

Eksempel

Konspirasjonsteorier finnes i mange ulike varianter. Her er noen eksempler:

Konspiratorisk tankegang

Konspirasjonsteorier sprer seg mye raskere gjennom internett. Dette har ført til at konspirasjonsteorier er blitt mer kjent, men også at du oftere møter deler av konspirasjonsteoriene. Dette kalles gjerne for konspirasjonssnakk (Dyrendal og Emberland, 2019: "Hva er konspirasjonsteorier") Her spiller en gjerne på mistillit og løfter frem de konspiratoriske spørsmål. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva som er konspiratorisk og hva som er kritisk tenking. Derfor kan det være nyttig å ha noen kjennetegn å se etter:

Spredning

Vi har sett en tendens til at konspirasjonsteorier er blitt mer kjent i løpet av de siste årene. Noen peker på at det kan skyldes bruk av internett og hvordan løfter frem engasjerende innhold.

Det kan virke som om muligheten til å skape fellesskap på tvers av land og kontinent over internett gjør at tilhengere av konspirasjonesteorier finner hverandre, noe som fører til at flere opplever at konspirasjonsteorier er noe mange tror på.

Da Donald Trump var president i USA (2017-2021) brukte kretsen rundt ham konspirasjonsteorier aktivt for å samle støtte. Dette førte til at flere møtte konspirasjonsteorier i sin nyhetshverdag.

Konsekvenser

Som tidligere nevnt spiller ofte konspirasjonsteorier på mistillit, enten mot "makta" eller mot minoritetsgrupper. Det har ført til flere konsekvenser rundt i verden.

Konsekvenser internasjonalt

I flere land har konspirasjonsteorier knyttet til korona ført til at myndigheter har slitt med å gjennomføre effektive tiltak mot smittespredning. Her har folk blitt forvirret og skremt av alt fra konspirasjonsteorier om smittvernstiltak til vaksiner. Dette har igjen ført til at flere mennesker enn nødvendig har dødd av korona.

Konsekvenser i USA

I USA har konspirasjonsteorien om QAnon fått flere farlige konsekvenser. Flere tilhengere av konspirasjonsteorier har grepet til våpen og truet med å skade personer de mistenkte var en del av eliten. Det har også vist seg at de som tror på QAnon bryter kontakt med familie og venner og sånn sett skaper et økt konfliktnivå mellom mennesker. Konspirasjonsteoriene knyttet til QAnon toppet seg da følgerne av teorien, deltok i stormingen av den amerikanske kongressbygningen 6. januar 2021.

Konspirasjonsteorier var en sentral drivkraft da den amerikanske kongressbygningen ble stormet 5. januar 2021 Foto: Wikimedia.

Konsekvenser i Norge

I Norge har vi også fått erfare at konspirasjonsteorier kan få fatale konsekvenser. Terrorhandlingen 22. juli 2011 mot regjeringskvartalet og Utøya var basert på konspirasjonsteorier om at Arbeiderpartiet var en fare for Norge og måtte stoppes.

69 mennesker ble drept på Utøya 22. juli 2011. Terrorangrepet som rammet først og fremst Arbeiderpartiet var i stor grad basert på en konspirasjonsteori. Foto: Wikipedia.

Tips og triks

Konspirasjonsteorier er ofte gode historier, og nettopp dette kan gjøre dem vanskelig å møte. Den gode historien vekker begeistring og gir en følelse av at du får en spesiell innsikt i det som skjer. Dermed kan en konspirasjonsteori, formidlet av noen som virkelig tror på det, ha sterk påvirkning på andre. Det er også en utfordring at det fort kan passe dårlig å bruke mye tid på å "motbevise" konspirasjonsteorier. Noe som gjør at teorien lett blir stående uimotsagt. Her er derfor noen tips til hvordan du kan møte konspirasjonsteorier: