Kildekritikk

Kan vi stole på Snapchats MyAI?

60-90 min

Flere språkmodeller basert på kunstig intelligens har blitt tilgjengelige for folk flest. Hva bør vi tenke på i møte med språkmodeller som MyAI?

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Skriv ut materialet til å henge på veggen, gjerne i A3 format. Finn post-it-lapper eller ark og tape, slik at elevene kan skrive sine innspill.

Vil du vite mer om hvordan MyAI fungerer, kan du lese NRK-artikkelen lenket under i forkant av timen.

For et forslag til en kortere versjon av opplegget, se Alternativer.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og læringsmålene:

 • Kjenne til hvordan MyAI fungerer
 • Vurdere hvordan vi bør bruke som MyAI

Klassesamtale

Diskuter spørsmålene i presentasjonen med elevene.

Se video

MyAI er en språkmodell. Her er en video som forklarer det. Se videoen i plenum, eller la elevene se den på sine enheter på elevsiden. Oppsummer deretter sammen med elevene hva MyAI er.

Hva er MyAI?

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal jobbe i par. De leser hver sin artikkel på elevsiden for å se om de finner noen svar på spørsmålene fra klassesamtalen, og for å lære mer om hva MyAI er og hvordan det fungerer. Hvert samarbeidspar deler artiklene seg imellom.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på spørsmålene. Ta opp spørsmål C i plenum og se om noen i klassen kan svare på eventuelle spørsmål. Hvis ikke kan elevene søke opp informasjonen selv. Husk å vurdere til kildene.

Arbeid med spørsmålsark på veggen

Del ut post-it lapper til samarbeidsparene. Parene kan sirkulere rundt i klasserommet og henger opp minst to lapper på hvert av arkene. De kan gjerne også bruke tid på å lese hva andre grupper har svart på arkene.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene lager en liste med 3 punkter om hvordan de mener det er lurt å forholde seg til språkmodeller som ChatGPT og MyAI på Snapchat.

Lag felles råd

Samle alle rådene fra elevene opp på tavlen. Slå sammen de som er noenlunde like. La elevene stemme frem topp 5, slik at dere står igjen med en liste med 5 råd klassen synes er viktige når man skal forholde seg til MyAI og andre språkmodeller.

Avslutning

Oppsummer målene fra starten av timen, og se om det fremdeles er noen ubesvarte spørsmål. Isåfall kan det være en fin anledning til å snakke om hvordan det kan være vanskelig å finne svar på alle spørsmål.

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling