Faktasjekk

Søketeknikker bilder

90-140 min

En praktisk innføring i hvordan man kan bruke bildesøk til å finne informasjon på nettet.

Hjemmeskole
Quiz

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hvordan søke etter informasjon med å bruke bilder
 • Hvordan bruke street view
 • Hvordan bilder kan misbrukes

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden der elevene jobber individuelt med bildequizen. Det er viktig at elevene noterer ned begrunnelsen for sine valg slik at de kan ha det med til neste oppgave.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber i små grupper med oppgave 2. Elevene kan gjerne vise tankerekken sin for hverandre ved å bruke søkemotoren de har brukt.

Elevene gjør oppgave 3

Google street view har en funksjon der du kan gå se ulike gater rundt i verden til ulike tider. Her skal elevene utforske verktøyet med å gå til kjente områder.

Elevene gjør oppgave 4

Nå skal elevene selv lage elementer til en bildequiz for klassen. De kan bruke google maps og street view til dette. De lager en slide med bilde og et skriftlig hint, så kan du samle dem inn og ut fra bidragene lage en felles klassequiz dere kan teste ut sammen.

Avslutning

Oppsummer hvilke tips de har lært i løpet av økta, og prat sammen om hvordan en finne detaljer i bilder som en kan søke på i søkemotorer. Avslutt timen med å hente frem målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hvordan søke etter informasjon med å bruke bilder
 • Hvordan bruke street view
 • Hvordan bilder kan misbrukes

Alternativer

Kompetansemål

 • Historie Vg2

  Utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar.

 • Engelsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Geografi Vg1/Vg2 SF

  Utforske og presentere geografiske forhold og prosessar ved å bruke ulike kjelder, inkludert kart.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • .

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap