Kildekritikk

Kommersielle aktører i sosiale medier

45-60 min

I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan kommersielle aktører bruker sosiale medier til å påvirke oss. Elevene skal analysere innlegg med innhold fra en kommersiell aktør og diskutere hvordan vi kan unngå å la oss lure av deres triks.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Skriv gjerne ut skriverammen til hver elev. Denne trenger elevene i oppgave 3.

Gjennomføring

Introduser temaet for elevene og gjennomgå øktens mål:

 • Hvordan jobber for å nå deg i sosiale medier?
 • Hvordan kan vi unngå å la oss lure av kommersielle aktører og deres ?

Felles start

La elevene først diskutere i par før du gjennomgår disse spørsmålene i fellesskap. Se presentasjonsfil for spørsmålene under:

 • Hva er en ? Gi et eksempel.
 • Har du sett innlegg i sosiale medier fra en kommersiell aktør? Gi eksempler.
 • Har du sett innlegg der en person eller virksomhet er sponset av en kommersiell aktør?

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen og svarer på tilhørende spørsmål:

Elevene gjør oppgave 2

Elevene skal først se en video fra sosiale medier med kommersielt innhold, for så å gjennomgå vår analyse av innlegget. Deretter skal de se videoen på nytt.

Elevene gjør oppgave 3

Del ut skriverammen for analysen. Elevene bruker et par minutter i sin egen feed og finner et innlegg der en kommersiell aktør står bak innholdet. Deretter bruker de skriverammen og analyserer innholdet.

Avslutning

La elevene presentere sin analyse for hverandre i par før dere igjen gjennomgår øktens mål sammen:

 • Hva er en kommersiell aktør?
 • Hvordan jobber de for å nå deg i sosiale medier?
 • Hvordan kan vi unngå å la oss lure av kommersielle aktører med en tydelig agenda?

La elevene komme med innspill.

Alternativer

Sjekk ut dette opplegget dersom du ønsker å jobbe videre med reklame i sosiale medier i etterkant:

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Norsk Vg3 påbygging

  Analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling