Konspirasjonsteorier

Konsekvenser av konspirasjonsteorier

60-120 min

Gjennom video og tekst får elevene ulike impulser før de selv skal skrive saktekst om temaet.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hva en er
 • Hvordan konspirasjonsteorier kan påvirke oss
 • Noen tips til hvordan man kan møte konspirasjonsteorier
En kvinne er på en demonstrasjon og holder opp en papp-plakat der hun har skrevet "SAVE THE CHILDREN". Bak budskapet ligger en konspirasjonsteori om at en pedofil elite styrer USA.
Bak det uskyldige budskapet ligger en konspirasjon om at en pedofil elite styrer USA. Foto: Unsplash.

Felles: Hva tenker du om konspirasjonsteorier?

Elevene skriver noen stikkord for seg selv om hva de tenker om konspirasjonsteorier før de starter arbeidet. Poenget er at de i ettertid kan gå tilbake å se hva de tenkte om temaet før de startet denne økten.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser filmen om konspirasjonsteorier (3:05). I filmen får elevene en innføring i hva konspirasjonsteorier er, noen eksempler og litt tips til hvordan møte konspirasjonsteorier. Deretter skal de diskutere tilhørende spørsmål i små grupper.

Elevene gjør oppgave 2

Her skal elevene lese leserinnlegget i Drammens tidende om kjæresten som ble opphengt i konspirasjonsteorier, og spesielt . I liten gruppe skal de diskutere de to oppgavene som følger teksten. Hva ville de gjort?

Et bilde av en barnekloss med bokstaven Q på.
Bokstaven Q har blitt brukt som symbol for konspirasjonsteorien QAnon. Foto: Unsplash.

Oppgave 3: Felles diskusjon

Diskuter oppgavene i plenum.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal velge en av de tre oppgavene for en saktekst. Teksten kan leveres på egen plattform. Elevene skal bruke vedlagte kilder i besvarelsen sin.

Avslutning

Som en avslutning på økta, kan det være fint å gjennomgå de innledende målene for timen og la elevene diskutere:

 • Hva en er
 • Hvordan konspirasjonsteorier kan påvirke oss
 • Noen tips til hvordan man kan møte konspirasjonsteorier

Kanskje noen av elevene vil lese sin saktekst høyt for klassen?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Demokrati i praksis

  Reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen.

 • Politikk, individ og samfunn

  Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap