Konspirasjonsteorier

Konsekvenser av konspirasjonsteorier

60-120 min

Gjennom video og tekst får elevene ulike impulser før de selv skal skrive saktekst om temaet.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hva en er
 • Hvordan konspirasjonsteorier kan påvirke oss
 • Noen tips til hvordan man kan møte konspirasjonsteorier
Bak det uskyldige budskapet ligger en konspirasjon om at en pedofil elite styrer USA. Foto: Unsplash.

Felles: Hva tenker du om konspirasjonsteorier?

Elevene skriver noen stikkord for seg selv om hva de tenker om konspirasjonsteorier før de starter arbeidet. Poenget er at de i ettertid kan gå tilbake å se hva de tenkte om temaet før de startet denne økten.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser filmen om konspirasjonsteorier (3:05). I filmen får elevene en innføring i hva konspirasjonsteorier er, noen eksempler og litt tips til hvordan møte konspirasjonsteorier. Deretter skal de diskutere tilhørende spørsmål i små grupper.

Elevene gjør oppgave 2

Her skal elevene lese leserinnlegget i Drammens tidende om kjæresten som ble opphengt i konspirasjonsteorier, og spesielt . I liten gruppe skal de diskutere de to oppgavene som følger teksten. Hva ville de gjort?

Bokstaven Q har blitt brukt som symbol for konspirasjonsteorien QAnon. Foto: Unsplash.

Oppgave 3: Felles diskusjon

Diskuter oppgavene i plenum.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal velge en av de tre oppgavene for en saktekst. Teksten kan leveres på egen plattform. Elevene skal bruke vedlagte kilder i besvarelsen sin.

Avslutning

Som en avslutning på økta, kan det være fint å gjennomgå de innledende målene for timen og la elevene diskutere:

 • Hva en er
 • Hvordan konspirasjonsteorier kan påvirke oss
 • Noen tips til hvordan man kan møte konspirasjonsteorier

Kanskje noen av elevene vil lese sin saktekst høyt for klassen?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Demokrati i praksis

  Reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen.

 • Politikk, individ og samfunn

  Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap