Konspirasjonsteorier

Konspirasjonsteorier og nyhetshendelser

90 min

Med utgangspunkt i eksplosjonen i Beirut i 2020 lærer elevene om hvordan man kan møte konspirasjonsteorier og usikker informasjon.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Les gjerne artikkelen fra Journalisten selv på forhånd. Under følger vårt forslag til undervisningsopplegg.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hva er konspirasjonsteorier?
 • Hvordan kan konspirasjonsteorier oppstå?
 • Hvordan kan konspirasjonsteorier påvirke nyhetsbildet?
 • Hvordan kan vi møte konspirasjonsteorier?

Elevene gjør oppgave 1

Først skal elevene se en introduksjonsfilm om hva en er. La elevene snakke sammen i par eller liten gruppe rundt spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 2

På Elevsiden er det lenket til en artikkel i Journalisten om eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene leser artikkelen hver for seg.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene jobber i små grupper for å svare på spørsmålene. Det kan være fint å ta en klasseromsdiskusjon som oppsummerer spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 4

Den siste delen av opplegget er en fordypningsoppgave som det kan være fint å arbeide med i par. Elevene skal lage en plakat om Libanon eller Beirut. Tidsrammen på fordypningsoppgaven kan du tilpasse din elevgruppe.

Avslutning

Som en avslutning på økta, kan det være fint å ta opp målene for økta og la elevene komme med innspill:

 • Hva er konspirasjonsteorier?
 • Hvordan kan konspirasjonsteorier oppstå?
 • Hvordan kan konspirasjonsteorier påvirke nyhetsbildet?
 • Hvordan kan vi møte konspirasjonsteorier?

Alternativer

Kompetansemål

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Reflektere over media si rolle når det gjeld informasjons-, nyheits- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap