Kildekritikk

Reklamejakt i sosiale medier

90 min

Elevene lærer hvordan reklame skal merkes i sosiale medier, og skal selv jakte på innlegg som mangler riktig merking.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hva er reklame og hvordan skal reklame merkes på sosiale medier?
 • Hvorfor har vi egne regler for merking av reklame på sosiale medier?

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video og diskuterer spørsmål om merking av reklame i sosiale medier i læringspar.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene reflekterer over to spørsmål sammen med læringspartner. Gjennomgå oppgave 1 og 2 sammen i plenum før elevene starter på oppgave 3.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal finne minst to eksempler på reklame eller annonsørinnhold som er merket feil, mangelfullt eller rett og slett mangler merking.

Elevene presenterer sine funn

Elevene skal ha en muntlig presentasjon av sine funn.

Avslutning

Avslutt undervisningen med å ta opp timens mål igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hva er reklame og hvordan skal reklame merkes på sosiale medier?
 • Hvorfor har vi egne regler for merking av reklame på sosiale medier?

Alternativer

Kompetansemål

 • Markedsføring og ledelse

  Reflektere over forbrukeren som et individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Rettslære

  Vurdere problemstillingar i samband med reglane i marknadsføringslova om forbrukarvern og likestilling, og gjere greie for korleis lova blir handheva.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring