Kildekritikk

Selvbilde til salgs

30-60 min

Hva slags innhold møter ungdom på sosiale medier? Hvordan påvirker dette handlingene og selvbildet deres? Her skal elevene vurdere innhold de møter i sosiale medier, og reflektere over hvordan de kan møte dette på en kritisk måte.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Se gjennom videoen, og les gjerne litt om prosjektet Gullbarbie. Del elevene i par. Ta med deg Post it-lapper inn til timen.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten:

 • Reflektere over hvordan reklame i sosiale medier påvirker oss
 • Vurdere hvordan vi selv og andre kan møte innhold som påvirker oss negativt
 • Jobbe med teknikken tverrlesing for å vurdere en avsenders troverdighet.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal bruke mobilen sin og bla gjennom feeden på ulike sosiale medier. De skal telle antall annonser eller innlegg med annonser/sponsing som de får opp i feeden sin i løpet av 5 minutter. Deretter skal de jobbe med følgende spørsmål. Ta spørsmålene opp i plenum før de starter på oppgave 2.

Elevene gjør oppgave 2

I oppgave 3 skal elevene se en video fra Press og jobbe med tilhørende spørsmål. Før elevene jobber med den videoen, skal de finne ut hvem Press er ved hjelp av teknikken Tverrlesing.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser videoen om Gullbarbie på Press sine egne sider og jobber med oppgavene under.

Elevene gjør oppgave 4

Aktørene som er nominert til Gullbarbie kritiseres for at de ikke bare vil få deg til å kjøpe noe, men også påvirker selvbildet til ungdom negativt. Hvilke aktører møter dere i deres egen feed, som gjør dette? Jobb alene eller to og to og ta notater.

Elevene gjør oppgave 5

Del ut Post-its til elevene.

Avslutning

Avslutt økta ved å la elevene presentere hvem de mener bør vinne Gullbarbie, og hvorfor. La eventuelt elevene presentere tipsene sine i tillegg. Kanskje klassen skal avslutte timen med avgi deres stemme på nettsiden til Gullbarbie?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

 • Kroppsøving 10. trinn

  Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling