Kildekritikk

Søk bedre!

60 min

Et selvgående kurs i søketeknikker. Hensikten er at elevene skal bli mer målretta når de bruker Google eller andre søkemotorer.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelser

Se over de ulike søketeknikkene på elevsiden, og forbered deg på å dele den ut. Ta gjerne en testrunde der du prøver de ulike søkene selv. De ulike eksemplene har enten et bilde eller en video som illustrerer hvordan man går fram.

Ta en liten samtale med elevene før de setter i gang på egenhånd:

  • Spør elevene hvordan de pleier å gå fram når de søker etter kilder. Få dem til å illustrere hva de pleier å skrive inn i søkefeltet.
  • Spør elevene hvilke søketeknikker de kjenner til fra før.

Gjennomføring

Del 1: Trene på ulike søketeknikker

Del ut elevsiden. Elevene skal jobbe sammen med læringspartner, de trenger hver sin pc/nettbrett/telefon ettersom de skal søke samtidig. Videre skal en av dem gjøre et "normalt" søk, mens den andre gjør et spesialisert søk. Deretter skal de reflektere over funnene. Instruks og spørsmål til elevene står på elevsiden.

Del 2: Egne søk

I denne delen skal elevene gjøre research til en spesifikk oppgave som dere jobber med.

Hvis ikke dere har en slik oppgave akkurat nå, så kan du for eksempel gi dem temaer som:

  • Vindkraft - løsningen på fremtidens energibehov?
  • Atlantic crossing - en historisk kilde?

Da kan de bruke teknikkene til å søke konkret på det de trenger å finne informasjon om. Elevene kan deretter samle kildene de finner i et eget dokument på sin pc.

Alternativer

Hvis dere også ønsker å jobbe med å vurdere kildene elevene har funnet, så kan for eksempel undervisningsopplegget Kortprat TONE brukes til dette.