Kildekritikk

Søk bedre: Omvendt bildesøk

20-45 min

Her blir elevene kjent med omvendt bildesøk som verktøy. De lærer hvordan man kan bruke verktøyet for å finne informasjon om et bilde, men også hvordan de kan bruke bilder i sine søk for å finne informasjon.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Prøv gjerne ut verktøyet før undervisningen.

Gjennomføring

Introduser temaet for elevene og gjennomgå "Hva er omvendt bildesøk?" på elevsiden sammen med dem. Se videoen på storskjerm og la elevene diskutere spørsmålene i par for deretter å komme med innspill i plenum. Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal gjennomføre et omvendt bildesøk og svare på tilhørende spørsmål. Deres funn skal noteres ned i et eget dokument.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene skal bruke to nye foreslåtte søkemotorer for bildesøk og søke med det samme bildet som i oppgave 1. De skal notere ned eventuell ny informasjon de finner om det samme bildet.

Elevene gjør oppgave 3

Nå skal elevene dele sine funn og notater med læringspartner eller i liten gruppe.

Avslutning

La gjerne noen elever presentere sine funn for resten av klassen og vise bildet de søkte med.

Alternativer