Kildekritikk

Samtalebrett om sosiale medier

30-45 min

Her finner du en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Dette samtalebrettet inneholder spørsmål som legger til rette for kritisk tenkning om sosiale medier. Brettet er også tilgjengelig på engelsk.

Spill
Diskusjon

Forberedelse

Last ned og print ut samtalebrettet i pdf dersom du ønsker at elevgruppene skal ha et fysisk spillbrett. Da trenger du også terninger til hver gruppe.

Dersom du ønsker at klassen skal gjennomføre samtalebrettet digitalt kan du se gjennom elevsiden og forberede deg på å dele den ut.

Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hvordan sosiale medier påvirker deg som bruker
 • Hvordan algoritmer påvirker sosiale medier
 • Forstå hva filterboble og ekkokammer er
 • Hvordan sosiale medier brukes av unge i dag

Diskuter i plenum

Innled med samtale i klassen om hvilke sosiale medier elevene bruker, og hva de bruker dem til.

Begrepsavklaring

For å hjelpe elevene å forstå samtalebrettet kan det være nyttig å forklare begreper som , , og på forhånd. Vis gjerne de korte videoene om filterboble og ekkokammer som du finner nederst på denne siden.

Bruk av samtalebrettet

 1. Del klassen inn i grupper på minst to deltakere.
 2. Del ut brettet og instruksjonene til hver gruppe. Du kan enten printe det ut fysisk eller dele ut elevsiden hvor det ligger samtalebrett, instruksjoner og digitale terninger.
 3. Gruppene trenger to terninger og en brikke per deltaker for å gjennomføre aktiviteten med fysiske spillbrett.
 4. Tidsbruken på samtalebrettet kan tilpasses etter tiden du har tilgjengelig.

Video om ekkokammer

Hva er et ekkokammer?

Video om filterboble

Hva er en filterboble? (1:09)

Avslutning

Ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill til hva de har lært om:

 • Hvordan sosiale medier påvirker deg som bruker
 • Hvordan algoritmer påvirker sosiale medier
 • Forstå hva filterboble og ekkokammer er
 • Hvordan sosiale medier brukes av unge i dag

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt.

 • Kommunikasjon og kultur

  Gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Vg1 helse- og oppvekstfag Helsefremjande arbeid

  Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa.

 • Vg1 helse- og oppvekstfag Yrkesliv i helse- og oppvekstfag

  Vurdere korleis hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi kan brukast i yrkesutøvinga.

 • Engelsk

  Drøfte aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet.

 • Engelsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte.

 • Engelsk 10. trinn

  Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap