Kildekritikk

Sponsing i video

30-45 min

Hvilke krav stilles til merking av reklame i dag, og hvordan kan vi oppdage det i videoer? Her får elevene en bedre forståelse av fenomenet "reklame i sosiale medier".

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut til elevene. Del elevene i par om du ønsker at de skal diskutere underveis i opplegget.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal lære.

  • Hvordan kan vi gjenkjenne reklame i sosiale medier?
  • Når sier regelverket at man skal merke innholdet som reklame?

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen om sponsing og bruk av produktplassering, og svarer på spørsmål.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser videoen og oppsummer hvilke regler man må følge for annonsering i videoer, og hvordan det skal merkes.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser videoen og oppsummer når youtubevideoene skal merkes.

Avslutning

Still spørsmålene fra starten av timen igjen, og la elevene svare muntlig i plenum.

  • Hvordan kan vi gjenkjenne reklame i sosiale medier?
  • Når skal man merke innholdet som reklame?

Alternativ

Kompetansemål

  • Medie- og informasjonskunnskap

    Diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt.

  • Medie- og informasjonskunnskap

    Gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning.