Kildekritikk

Stiger havet når isen smelter? Forsøk

45-90 min

Gjennom et forsøk skal elevene utforske hvordan issmelting kan påvirke havnivået. Samtidig skal elevene vurdere ulike kilder som omtaler det samme temaet på YouTube.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Les forsøksbeskrivelsen og se videoene. Videoene er på engelsk, men det står en fullstendig oversettelse av hele manuset på elevsiden.

Del elevene i par eller grupper på maks 4.

Dette oppleget finnes også i en versjon uten forsøk. Se Alternativer for mer informasjon.

Forbered forsøket

Les forsøksbeskrivelsen og velg om du ønsker å printe den ut til elevene, eller om de bare skal printe ut elevsiden.

Lag isbiter. Det må være omtrent like mye vann i hver isbit, de bør ha størst mulig overflate så de smelter raskt. Det må være nok isbiter til at det blir en målbar forskjell på vannhøyden i hvert kar når de smelter.

Blandingsforholdet for saltvann er 3,6 gram salt per liter vann. Salt er lettest å løse opp hvis du varmer opp vannet. Foto: Unsplash

Gjennomføring

Introdusér temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvordan blir havnivået påvirket av at isen smelter?
 • Hvordan kan vi forholde oss til kilder som påstår feilaktig informasjon?

Elevene gjør oppgave 1

La elevene sette opp forsøket slik at issmeltingen kan starte. Sett gjerne beholderne på et solrikt eller varmt sted for å få litt fortgang i smeltingen.

For noen av elevene vil ikke all is smelte i løpet av tiden de arbeider, derfor er det viktig å måle nøyaktig vannstand. Illustrasjon: Tenk.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser en video hvor "Doctor C" forklarer hvorfor is flyter i vann. Samtidig forklarer han også hvorfor is som smelter i vann, ikke får beholderen til å renne over. Så gjør elevene oppgavene til videoen.

Elevene gjør oppgave 3

I den andre videoen har videoen fra oppgave 2 blitt klippet til, sånn at det ser ut som om Doctor C har laget film kun for å forklare at is som flyter i vann, ikke bidrar til at vannet stiger.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene går tilbake til forsøket og måler vannstanden på nytt. Be elevene notere seg hvordan de ulike plasseringene av isen har påvirket vannstanden.

Hvordan påvirker issmelting vannstanden i havet? Foto: Unsplash

Elevene gjør oppgave 5

Elevene skriver et svar til en YouTube-kommentar. Denne kan deles i plenum eller leveres inn som en skriftlig oppgave til deg som vurdering.

Elevene gjør Fordypningsoppgave

Dersom det blir tid kan det være spennende å la elevene fordype seg videre i emnet.

Alternativer

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.

 • Naturfag Vg1 SF

  Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 • Naturfag 10. trinn

  Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling