Konspirasjonsteorier

The great replacement

60-90 min

Denne konspirasjonsteorien dukker opp i stadig flere dramatiske hendelser knyttet til terror. Hva går den ut på, og hvordan kan vi møte den?

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og artikkelen, og gjør deg klar til å dele ut disse til elevene. Lag par som elevene kan jobbe i.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hva handler de ulike konspirasjonsteoriene knyttet til innvandring om?
 • Hvordan påvirker slike konspirasjonsteorier samfunnsdebatten?
 • Hvordan kan vi bruke troverdige kilder til å imøtegå konspirasjonsteorier?

Felles klassediskusjon

Spør elevene hva de forbinder med hver av disse konspirasjonsteoriene.

 • The great replacement
 • Eurabiateorien
 • Akselerasjonsteorien

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser artikkelen "The great replacement". Alternativt kan du lese den høyt.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene diskuterer spørsmålene i par.

Ta hvert spørsmål opp i fellesskap før elevene går videre.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal bruke SSB sin side med statistikk om innvandring når de svarer på spørsmålene under.

Avslutning

Ta opp målene for timen og diskuter i plenum:

 • Hva handler de ulike konspirasjonsteoriene knyttet til innvandring om?
 • Hvordan påvirker slike konspirasjonsteorier samfunnsdebatten?
 • Hvordan kan vi bruke troverdige kilder til å imøtegå konspirasjonsteorier?

Alternativer

Kompetansemål

 • Historie Vg3

  Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust.

 • Norsk Vg2 YF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap