Falske nyheter

UXA - Thomas Seltzers Amerika

60-90 min

Programmet belyser et polarisert nyhetsbilde i forkant av presidentvalget 2020. Hvordan kan mediene påvirke et politisk valg?

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser tema for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av tiden dere har.

 • Kjennskap til hvordan polarisering kan oppstå
 • Hvordan polarisering påvirker det amerikanske samfunnet i dag
 • Hva ligger i begrepet Fake news eller

Definisjon

Definer begrepet "" sammen med klassen.

Elevene ser episoden

Se episoden sammen i klasserommet på storskjerm eller la elevene se den hver for seg på elevsiden. Del ut elevsiden dersom de skal se den på egen enhet.

Thomas Seltzer drar til USA der han vokste opp for å prøve å forstå hvordan folk har det i USA og hvorfor så mange vil stemme på Donald Trump. Foto: NRK.

Elevene svarer på spørsmål

Elevene svarer på spørsmål tilhørende episoden. Disse kan gjerne besvares i par eller som gruppe.

Avslutning

Oppsummer spørsmålene i plenum mot slutten av økta da flere av spørsmålene egner seg til diskusjon. Som en avslutning på økta kan det være fint å ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Kjennskap til hvordan polarisering kan oppstå
 • Hvordan polarisering påvirker det amerikanske samfunnet i dag
 • Hva ligger i begrepet Fake news eller

Alternativer

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Analysere media som ressurs og maktfaktor i samfunns- og arbeidsliv og diskutere opne og skjulte funksjonar.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Drøfte korleis media er med på å skape, forsterke og motverke informasjonskløfter.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Engelsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap