Kildekritikk

VM i Qatar

30-45 min

I dette opplegget ser elevene nærmere på sportsvasking som fenomen og hvorfor Qatar har fotball-VM i år.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg til å dele den ut til elevene. Lag par som elevene kan diskutere spørsmålene i.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten.

 • Jeg kan forklare hva sportsvasking er
 • Jeg tar et standpunkt og argumenterer for det

Klassesamtale

Skriv ordet "Sportsvasking" på tavlen. La elevene komme med alt de vet om sportsvasking og skriv det opp.

Vis video

Oppsummer gjerne videoen muntlig etterpå ved å la elevene komme med innspill til disse spørsmålene.

Del deretter ut elevsiden.

Video om VM i Qatar laget for Tenk av VG-sporten (3:10)

Elevene gjør oppgave 1

Elevene diskuterer spørsmålene i par. Oppfordre dem til å notere stikkord til hva de diskuterer.

Ta standpunkt

Still spørsmålet: "Skal du følge med på VM i Qatar? Hvis ja, rekk opp hånden." Be om begrunnelse fra både ja- og nei-siden i klassen. Be gjerne elevene trekke frem de ulike svarene elevene har på oppgave 1C i begrunnelsene.

Avslutning

Avslutt økten med å oppsummere målene for timen.

 • Jeg kan forklare hva sportsvasking er
 • Jeg tar et standpunkt og argumenterer for det

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling