Kildekritikk

What I eat in a day

60-90 min

Dette undervisningsopplegget tar for seg SoMe-trenden "What I eat in a day". Her skal elevene vurdere informasjon om kosthold fra videoer, og jobbe med hvordan man kan forholde seg til slike trender på en kritisk måte.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Se gjennom eksempelvideoene. Del elevene i par eller små grupper.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten

  • Diskutere trenden "What I eat in a day" og vurdere innholdet i videoene kritisk
  • Drøfte hvordan vi bør forholde oss til kostholdstrender vi møter i sosiale medier

Felles oppstart

Spør klassen hvilke kostholdstrender de kjenner fra egne sosiale medier. La elevene jobbe individuelt og i par før de deler med klassen. Ta gjerne notater på tavla. Spør deretter elevene hvem som kjenner til trenden "What I eat in a day" og hva den går ut på.

Del deretter ut elevsiden.

Foto: Social cut/Unsplash.com

Elevene gjør oppgave 1

La elevene bruke noen minutter og selv sjekke ut trenden i egen feed, enten på TikTok eller på Instagram. Alternativt kan du vise hva trenden går ut på ved å vise videoen felles.

Video: YouTube, "What I eat in a day". Kompilasjon av TikTok-videoer.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber muntlig med oppgaver som analyserer videoene.

Foto: Easters Collective/Unsplash.com

Elevene gjør oppgave 3

Reflekter over positive og negative sider ved denne trenden.

Foto: Shingi Rice/Unsplash.com

Elevene gjør oppgave 4

Elevene jobber med spørsmål i læringspar.

Foto: Marisol Benitez/Unsplash.com

Elevene gjør oppgave 5

Du skal gjennomføre enten oppgave A eller oppgave B. I begge oppgavene skal du bruke funnene dine fra oppgave 4.

Foto: Tenk.faktisk.no

Avslutning

La elevene presentere sin plakat eller tekst til læringspartneren sin, og diskuter følgende spørsmål med klassen:

  • Hvorfor publiserer noen videoer som "What I eat in a day" og hvilke fordeler/ulemper ser vi ved denne trenden?
  • Hvordan bør vi forholde oss til kostholdstrender vi møter i sosiale medier?

Alternativer

Kompetansemål

  • Mat og helse 10. trinn

    Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

Tverrfaglige temaer

  • Folkehelse og livsmestring