Kildekritikk

What is ForYou on TikTok?

60-90 min

We hear that algorithms control social media, but how does this work? In this lesson, we use TikTok as our starting point to understand how social media adapts to its users.

Diskusjon
Video

Preparation

Review the student page and prepare to share the link with your students. Note that the students will work in pairs for the most part.


Implementation

Introduce the learning objectives and desired learning outcomes for the lesson:

 • How TikTok customizes information for each user.
 • How important algorithms are for the information you receive.
 • Reflect on and discuss the consequences of TikTok and other social media platforms customizing content for its users.

Class: What is TikTok?

Before the students work on their own, it is beneficial to talk about what TikTok is and what it is used for. Have students provide their input.

Then share the link to the student page.

Students Do Task 1

Students explore their own ForYou feed on TikTok and present their findings to their partners.

Address the questions in a class discussion, and feel free to let the students ask more questions.

Students Do Task 2

Students present their findings in small groups. They then discuss why they get different content in their ForYou feed.

Students Do Task 3

Students watch the video. They can do this individually or you can show it to the class. After the video, they answer the questions individually or in small groups.

Students Do Task 4

Students make lists of positive and negative aspects of TikTok's algorithms in the ForYou feed.

Discuss the issue in a class conversation.

Closure

What advice would the students want to give to someone who is about to start using TikTok? Would it matter if the person was an adult or a teenager?

Have the students think of five good pieces of advice for using TikTok.

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Engelsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte.

 • Engelsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte.

 • Engelsk

  Drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap