Foreldremøte

Ønsker du å arrangere foreldremøte om barn og unges digitale liv? Her finner du ferdige ressurser som krever lite forberedelse. Foreldremøtet tar opp temaene sosiale medier, gaming, kritisk mediebruk og kildrekritikk. Ressursen legger opp til høy grad av foreldreaktivitet og inneholder diskusjonsoppgaver, videoer og samtalekort.

Forberedelse

Organiser rommet slik at foreldrene sitter i grupper. Bruk gjerne navnelapper, slik at foreldre og foresatte vet hvor de skal sette seg når de kommer.

Last ned presentasjonen og tilpass den slik du ønsker. Se presentatørnotatene for tips. Pass på at du har internett slik at du får vist videoene.

Lag eventuelt en Mentimeter til oppstart og avslutning.

Oppstart

Start gjerne med å stille spørsmålene nedenfor, enten i Mentimeter eller ved at foreldrene prater sammen to og to:

  • Hva er dine første tanker når du hører ordet "skjermtid"?
  • Hvilken rolle spiller sosiale medier i livet til ditt barn?
  • Gamer barnet ditt?
  • Hvordan prater du med barnet ditt om det de opplever på nett?

Presentasjon

Samtalekort

La foreldrene bruke samtalekortene Snakk! på hverandre. Velg gjerne ut ett eller to av kortene som dere modellerer (husk oppfølgingsspørsmålene!), før dere lar foreldrene prøve seg på de ulike kategoriene.

Lenke til samtalekortene ligger også i presentasjonen, slik at foreldrene lett finner dem.

Samtalekort

Digital hverdag

Samtalekort

Sosiale medier

Samtalekort

Gaming

Avslutning

La foreldrene dele tanker om hvordan de synes det var å bruke samtalekortene, og hvordan disse kan tas i bruk hjemme.

Bruk enten Mentimeter eller la dem prate i plenum.