Foreldremøter

Her finner du innhold til to ulike foreldremøter. Ressursene omfatter alt du trenger til å forberede og gjennomføre foreldremøtene og legger opp til høy grad av foreldreaktivitet.

Foreldremøte om barn og unges digitale liv

Ønsker du å arrangere foreldremøte om barn og unges digitale liv? Denne foreldremøtemalen tar opp temaene sosiale medier, gaming, kritisk mediebruk og kildrekritikk. Ressursen inneholder diskusjonsoppgaver, videoer og samtalekort.

Foreldremøte om bildedeling i sosiale medier

Foreldremøtet tar for seg hvordan foreldre kan bli gode rollemodeller for bildedeling i sosiale medier. Ressursen inneholder quiz, video og diskusjonsoppgaver.