Kompetanse­pakke om kunstig intelligens

Her finner du en kompetansepakke som bidrar til økt kunnskap og bevissthet rundt kunstig intelligens og ChatGPT blant personalet på skolen.

Et hode tegnet med tusj med en sol inni seg. Illustrasjon for å illustrere kunstig intelligens eller kompetansepakke.

Om kompetansepakken

Denne kompetansepakken tar for seg hva og ChatGPT er, og hva slags implikasjoner denne teknologien kan ha for praksisen på deres skole. Kompetansepakken er ment for skoleledere og lærere. Den er laget for arbeid i grupper, og kan for eksempel brukes på fellestid eller teamtid. Den har en tidsramme på 45 til 90 minutter.

Forberedelse

Oppgavene skal gjennomføres i grupper. Print ut ett av hvert dokument i A4 eller A3 til hver gruppe av disse to filene:

Print ut ett av hvert dokument i A3 eller A2 av disse to filene. Heng opp de to arkene i rommet møtet skal være i. Ha med post-its til møtet.

Oppstart og diskusjon

Spill av videoanslaget.

La lærerne diskutere spørsmålene i presentasjonen i par.

Kunstig intelligens – begrensninger eller muligheter? (0:35)

Video

Vis videoen om kunstig intelligens.

Kunstig intelligens og ChatGPT i skolen (2:38)

Oppgave 1

Her skal den enkelte lærer ta stilling til egen undervisningspraksis om kunstig intelligens i dag, og hvor de ønsker å være i fremtiden. Dette bidrar til å gi et samlet bilde av lærernes praksis som kan gi indikasjoner på hvordan dere skal arbeide videre med dette.

Lærerne tar stilling til påstandene i skjemaet og plasserer ett kryss som viser deres undervisningspraksis i dag. Deretter setter de en sirkel for hvor de ønsker å være i fremtiden. Se eksempel i bildet til høyre.

Eksempel på utfylt skjema. Trykk på bildet for å få det i fullskjerm.

Oppgave 2

La lærerne fylle ut tankekartene "Kunstig intelligens og min undervisningspraksis" og "Kunstig intelligens og min vurderingspraksis".

Mulighetene noteres i de blå boblene og utfordringer noteres i de røde boblene.

Kunstig intelligens og min undervisningspraksis. Klikk på bildet for å få det i fullskjerm.

Oppgave 3

La lærerne diskutere oppgaven i presentasjonen under.

Oppgave 4

Her skal lærerne uttrykke hva de trenger å gjøre selv og hva de trenger av støtte, for å møte mulighetene og utfordringene med kunstig intelligens.

Presenter kolonnenotatet og del ut post-its. La lærerne skrive minst en post-it til hver kolonne.

Kolonnenotat støtte i arbeidet med kunstig intelligens. Klikk på bildet for å få det i fullskjerm

Avsluttende refleksjoner

Kunstig intelligens er i rask utvikling. Denne kompetansepakken har gitt et grunnlag for å arbeide videre med temaet. Et spørsmål å avslutte økten med kan være "Hvordan bør vi som skole jobbe videre med denne tematikken?"

Vil du vite mer?

Ønsker dere å å sette dere mer inn i hva kunstig intelligens i skolen kan bety? Her en en knippe ressurser som kan være til nytte.

KI i klasserommet

I januar 2024 lanserte vi en undervisningspakke om om kunstig intelligens og kildebevissthet. Den inneholder blant annet video, samtalekort og undervisningsopplegg og er laget for elever på ungdomsskolen og videregående. Den passer ekstra godt for 10. trinn og VG1.

Flere ressurser om kunstig intelligens

Gjennom dette undervisningsopplegget lærer elevene om hvordan de kan avsløre laget ved kunstig intelligens, for eksempel .

Bruk samtalekortene for å snakke om KI i klasserommet. Del elevene inn i grupper på tre til fire personer. Kortene kan brukes digitalt eller printes ut og klippes opp. Oppfordre elevene til å trene på å begrunne svarene sine, og stille utdypende spørsmål til de andre på gruppa.

Samtalekort

Kunstig intelligens