Falske nyheter

Hvordan avslører vi deepfake?

60-90 min

Her lærer elevene om hva deepfake er og hvordan det kan brukes til å påvirke oss. Hvordan kan vi unngå å bli lurt?

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Les gjennom elevsiden, og gjør deg klar til å dele den med elevene.

Gjennomføring

Elevene jobber med oppgave 1, 2 og 3 ved å se på video og svare på spørsmål. Ta gjerne en klassesamtale der dere oppsummerer spørsmålene underveis i arbeidet. Oppgave 1, 2 og 3 legger det faglige grunnlaget for å løse oppgave 4.

I oppgave 4 skal elevene lage en story på Snapchat rettet mot ungdom. Denne videoen kan de levere inn på den læringsplattformen dere vanligvis bruker.

Støtte til oppgave 1

Støtte til oppgave 2

Støtte til oppgave 3

Støtte til oppgave 4

For å lage storyen til Snapchat kan elevene enten bruke mobiltelefonen sin, nettbrett eller PC. De kan lage den rett i Snapchat, eller bruke et videoredigeringsprogram for å lage den. En slik story kan ha en rekke virkemidler, med lyd, bilde og tekst, og her kan elvene få et kreativt spillerom.

For noen elever kan det være nyttig å ha en konkret liste å ta utgangspunkt i. Plakaten om å avsløre deepfake kan vises frem eller printes ut til de elevene.

Foto: Plakat om deepfake

Alternativer

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster.

 • Medier og kommunikasjon

  Vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap