Ordbok

Her finner du definisjoner på ord og uttrykk som kan være nyttige i forbindelse med kritisk mediebruk og undervisning. Definisjonene er tilpasset elever på ungdomsskole- og videregåendenivå.

A

Aktør
En person eller gruppe som er deltagende på et bestemt område. For eksempel er Arbeiderpartiet en aktør i norsk politikk.
Algoritme
Oppskriften en maskin bruker for å løse et problem eller utføre en oppgave
Attentat
Et angrep eller et forsøk på et angrep på en offentlig person eller institusjon.
Avis
En avis er en regelmessig publikasjon som blant annet inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.
Avsender
En som kommer med informasjon eller sender et brev eller pakke.

D

Debattant
Deltaker i en debatt eller diskusjon
Deepfake
Bruk av kunstig intelligens og algoritmer til å manipulere lyd, bilde og video. Et eksempel kan være å manipulere en person i en video til å si noe den ikke har sagt i virkeligheten.
Desinformasjon
Systematisk og bevisst feilinformasjon
Diktatur
En styreform der én person eller en gruppe mennesker styrer samfunnet. Et diktatur begrenser rettighetene til befolkningen.

E

Egnet
Passende
Ekkokammer
En gruppe der de fleste mener det samme. Der du vil møte et «ekko» av dine egne meninger, og derfor ikke få innspill fra andre som mener noe annet enn deg.
Ekstremisme
Ekstreme forestillinger eller handlinger der vold blir sett på som et akseptabelt middel til å tvinge gjennom dramatiske samfunnsendringer for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

F

Fakta
Beskriver hendelser og fenomener som enten er godt kjent eller er logisk bevist at stemmer.
Faktasjekk
Å undersøke påstander for å vurdere om informasjonen som presenteres, er sann eller usann. Man bruker kilder som er kjent for å være kunnskapsrike på området informasjonen handler om.
Falsk nyhet
Er nyhetslignende saker som fremstår som ekte, men som helt eller delvis er basert på løgn, eller som har utelatt informasjon for å skape en bestemt vridning.
Feed
En liste med informasjon, gjerne i sosiale medier, som ofte er tilpasset mottakeren. Kalles også for strøm.
Feilinformasjon
Ubevisst feil, mangelfull eller misvisende informasjon.
Feilslutning
En type usaklig argumentasjon. Du forveksler sammenfall og sammenheng. At noe kan sees samtidig, betyr ikke at det ene er årsak til det andre.
Filterboble
En begrensning på hva slags type informasjon man får opp i feeden sin.
Forum
Et sted der noe diskuteres.
Følgere
Personer eller kontoer som følger eller støtter en konto, profil eller person.

G

Googlesøk
Et søk med verdens største søkemotor på internett. Kan også kalles å google noe.
Gravejournalistikk
Undersøkende journalistikk, gravejournalistikk, journalistisk sjanger som betegner et omfattende og langsiktig arbeid for å avdekke nye fakta eller sammenhenger. Tanken er at man ved å sette av tid og ressurser utover den vanlige nyhetsdekningen kan gjøre en systematisk og metodisk undersøkelse som bedre oppfyller det journalistiske ideal om en kritisk overvåkning av bl.a. makthavere i samfunnet.
Guild
Laug, gruppe eller forening av spillere i et dataspill.

H

Hypotese
I vitenskapelig metode brukes hypotese som begrep på en påstand som en tror stemmer før en tester det ut i et forsøk eller studie.

I

Ideologi
En idé eller tankegods om hvordan et samfunn bør styres. Inneholder politiske, filosofiske og/eller religiøse idéer om hvordan samfunnet bør forstås og organiseres. Et eksempel på en ideologi er nazisme.
Influenser
En som jobber med å påvirke andres holdninger og handlinger. En influenser tjener ofte penger på å fronte ulike produkter på kontoene sine.
Innholdsmarkedsføring
En reklame for et produkt som skal ligne mest mulig på innholdet som ellers er publisert på plattformen.
Instagram
En fotodeletjeneste og sosialt medium som startet opp i 2010.
Interesseorganisasjon
En organisasjon som har som hovedmål å fremme interessene til sine medlemmer.

J

Jodel
Jodel ble laget i Tyskland og lansert i oktober 2014. Gjennom appen kan du dele eller se tekster eller bilder til brukere i nærheten. Jodel ble egentlig laget for studenter slik at de kunne få oversikt over hva som skjedde på høgskolen eller universitetet. Alle brukerne av appen er anonyme.
Journalist
Samler informasjon og formidler denne gjennom mediene.

K

Kilde
Opphav til informasjon, for eksempel aviser, nettsteder, skolebøker og personer.
Kildekritikk
Det handler om å vurdere kritisk om informasjonen du får er til å stole på. Her kan du vurdere troverdigheten til kilden som kommer med informasjonen og sammenlikne informasjonen du får med informasjon fra andre kilder som du har.
Kommentar
Innlegg i kommentarfelt som uttrykker en mening eller en holdning.
Konspirasjonsteori
Historier som forsøker å forklare noe som skjer i samfunnet. Historiene er ofte spennende, sjokkerende og kan spille på noen faktiske hendelser, men konklusjonen er ofte feil. Ofte spiller konspirasjonsteorier på frykt og mistillit.
Kortprat
Aktivitet der gruppa trekker kort fra en bunke, og prater sammen om temaet eller spørsmålet på kortet.
Kritisk
Granskende og vurderende.
Kulturmarxisme
En generell betegnelse på liberal og/eller venstreorientert politikk i vestlige samfunn. I høyreorienterte miljøer er begrepet tatt i bruk siden 1990-tallet.

L

Like
Hjerte eller tommel opp på et innlegg i sosiale medier.
Løgnfabrikk
Nettsteder og Facebook-grupper som sprer oppdiktede historier som de selv vet ikke er sant. Ofte er løgnfabrikkene løst organisert og med begrensende midler, likevel kan de ha stor påvirkningskraft og tjene gode penger på saker som de produserer. For eksempel var det flere unge gutter som produserte falske nyheter rettet mot den amerikanske valgkampen i Veles i Makedonia i 2016. Flere av deres saker om Hillary Clinton og Donald Trump fikk stor oppmerksomhet. Sakene ble produsert for å få klikk og tjene penger på Googles reklameprogram Google Ads.

M

Manifest
En tekst eller erklæring. Den inneholder gjerne forklaringer på hvilke prinsipper som gjelder for en ideologi, en handling eller et tankesett.
Manipulert bilde
Et bilde som er fikset på ved hjelp av digitale verktøy.
Mediehus
Består av en redaksjon som publiserer innhold på flere plattformer, for eksempel både skriftlig og via video. Eksempler er NRK og VG.
Meme
Kulturelt uttrykk som har spredt seg ved at mange har kopiert det, gjerne med en morsom vri. Fenomenet har blitt populært, særlig i form av manipulerte bilder.
Menneskerettigheter
Grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning og nasjonalitet.
Mottaker
En person, firma eller lignende som tar imot noe fra en avsender.

N

Nazisme
En politisk ideologi som ønsker en sterk nasjonalstat med diktatorisk makt, og ønsker å begrense demokratiet. Nazismen mener at hvite mennesker er mest verdt og dømmer mennesker ut fra rase.
Nyhet
Beskrivelse av hendelser med nyhetsverdi, for eksempel en noe som er aktuelt, sensasjonelt eller en konflikt.
Nøyaktig
Helt korrekt, presis

O

Objektiv
Upartisk, nøytral, saklig, motsatte av subjektiv
Omvendt billedsøk
Dersom du finner et bilde i en artikkel som du ønsker å sjekke opprinnelsen til, kan du ta skjermdump av bildet og velge "søk på bilde" i søkemotoren du bruker. Da vil du få opp hvor bildet har vært publisert før.
Ordskifte
Det å utveksle ord, en debatt eller diskusjon.

P

PFU
Står for Pressens faglige utvalg og er en ordning for å sikre at norske medier følger lover og regler fastsatt i Vær varsom plakaten.
Personangrep
En type usaklig argumentasjon. Du angriper din motstanders karakter og personlige egenskaper i et forsøk på å gjøre argumentet hens mindre verdt.
Polarisering
Polarisering betyr at motstridende meninger i et samfunn blir sterkere slik at det blir vanskeligere å diskutere og finne løsninger på tvers av standpunkt. Polarisering kan både brukes i politikk, men også mellom mennesker genrelt.
Produktplassering
En reklametype der produktet det reklameres for vises flere ganger i for eksempel serier, videoer eller filmer.
Propaganda
Bevisst manipulering av følelser og tanker for å få frem bestemte holdninger eller handlinger
Publiseringsdato
Datoen der noe ble gitt ut, for eksempel en avisartikkel, et innlegg eller en bok.

Q

QAnon
QAnon er en konspirasjonsteori som påstår at eliten i USA har slått seg sammen for å skjule sannheten og drive verden etter deres interesse. Q er en person som anonymt deler kryptiske meldinger i små poster kalt "Qdrops" på plattformen 8chan eller 8kun. Q er en person som skal ha sikkerhetsklareringen Q og derfor vet hva som virkelig skjer. I QAnon-bevegelsen tror man at Donald Trump kjemper mot denne eliten og skal redde verden.

R

Radikal
Betegner en forandring eller endring fra det “vanlige”. Innenfor politikken brukes dette om de som ønsker raske og store forandringer i samfunnet.
Radikalisering
Prosess der en person i større og større grad godkjenner bruk av vold for å nå sine politiske eller religiøse mål.
Reaksjon
Svar på en påvirkning eller hendelse
Redaksjon
Avdeling i en mediebedrift som har ansvaret for innholdet i den informasjon som produseres eller formidles fra dem.
Redaktør
En sjef eller avdelingssjef for en redaksjon med ansvar for innholdet som publiseres.

S

Sikkerhetsklarering
Dersom en person skal ha tilgang til hemmelig informasjon kreves det at vedkommende har sikkerhetsklarering. Det betyr at han eller hun er godkjent for å få vite statshemmeligheter. Eksempel på dette kan være: Informasjon om våpen Norge har, informasjon om Norge sitt standpunkt i internasjonale forhandlinger osv.
Slippery slope
En type usaklig argumentasjon. Du sa at hvis vi tillater at A skjer, så er det garantert at Z kommer til å skje. Derfor bør ikke A skje
SoMe
Forkortelse for Sosiale medier.
Sosiale medier
Sosiale medier er nettsider og apper hvor enkeltpersoner og bedrifter kan skape, dele og lese innhold. Man kan kommunisere med både enkeltpersoner og med et større publikum. Eksempler er Facebook og Snapchat.
Stråmann
En type usaklig argumentasjon. Du feiltolker bevisst din motstanders argument, slik at det ble lettere å angripe.

T

Terror
Bruk av vold for å skape frykt i et samfunn, og dermed påvirke politikk. Hensikten kan være å ramme sivile og skape frykt i en befolkning.
Trollfabrikk
Trollfabrikk er et profesjonelt nettverk som jobber aktivt med å spre desinformasjon og falske nyheter. Ofte er trollfabrikker finansiert av staterDen mest kjente trollfabrikken heter "The Internet Research Agency" (IRA) og hadde hovedkontor i St. Petersburg. Metodene til Trollfabrikkene kan være aktivitet på sosiale medier gjennom et nettverk av falske kontoer, noe som kan inkludere produksjon og deling av falske saker. Trollfabrikker kan også gå inn i kontroversielle debatter med veldig harde meninger for å skape sterke motsetninger. Målet for trollfabrikkene er å skape kaos og mistillit.
Troverdig
Ærlig, pålitelig, sikker, stø, verdig tillit
Tverrlesing
Å tverrlese er en teknikk for å lese kritisk der du fokuserer på avsender av informasjonen i stedet for innholdet i informasjonen. Når du tverrleser digitalt kan du åpne en ny fane og søke opp avsender. Hva sier andre kilder, feks. wikipedia, om avsender. Gjør deg opp en mening om avsender før du leser selve innholdet. Det kan også være nyttig å sjekke hva avsender har skrevet tidligere. Slik står du sterkere for å ta stilling til innholdet du leser. Tverrlesing er hentet fra det engelske uttrykket "lateral reading" som er beskrevet av Standford History group.

V

Varselbjeller
Man sier at det ringer i en varselbjelle når man leser eller ser informasjon som får en til å stoppe opp og tenke over om informasjonen kan være feil. Det kan være at påstanden virker overdrevet, at man kjenner igjen feilinformasjon eller at kilden ikke er troverdig på området det diskuteres, og mange andre ting.
Viralnettsted
Nettsted som publiserer klikkvennlige saker som gjerne er hentet fra andre nettsteder. Viralnettsteder henter gjerne saker fra tema som erfaringsmessig får stor oppmerksomhet på sosiale medier som kjendisstoff, sport, dyrefilmer og andre ting som spiller på følelser. Viralnettsteder har ikke nødvendigvis journalister ansatt hos seg. Noen av de mest brukte viralnettstedene i Norge er sosialnytt.com, onlinenytt.no og no.newsner.com
Vær varsom plakaten
De etiske reglene som pressen selv i Norge har bestemt skal gjelde for journalistisk innhold publisert på papir, nett, radio eller TV. Både redaktører og journalister forplikter seg til å følge reglene.