Ordbok

Her finner du definisjoner på ord og uttrykk som kan være nyttige i forbindelse med kritisk mediebruk og undervisning. Definisjonene er tilpasset elever på ungdomsskole- og videregåendenivå.

A

AI
AI (Artificial Intelligence) kalles for kunstig intelligens på norsk. Kunstig intelligens brukes om programmer som er trent opp til å gjøre oppgaver uten at mennesker er involvert, for eksempel generere bilder, skrive tekst eller utføre andre komplekse oppgaver. Alt kunstig intelligens produserer, har utgangspunkt i informasjonen som programmet har fått i forkant. Eksempler på kunstig intelligens er ChatGPT, som lager tekst, og DALL-E, som lager bilder, ut fra en tekstbeskrivelse som brukeren gir.
Agenda
Agenda er som regel en liste over saker i et møte. I overført betydning kan agenda bety skjulte hensikter og baktanker.
Aktør
En person eller gruppe som er deltagende på et bestemt område. For eksempel er Arbeiderpartiet en aktør i norsk politikk.
Algoritme
Oppskriften en app, et program eller en maskin bruker for å gjøre en oppgave eller løse et problem. Et eksempel på en slik oppgave er å bestemme hvilke videoer du skal få opp på TikTok, og i hvilken rekkefølge.
Attentat
Et angrep eller et forsøk på et angrep på en offentlig person eller institusjon.
Avis
En avis er en regelmessig publikasjon som blant annet inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.
Avsender
En som kommer med informasjon eller sender et brev eller pakke.

D

Debattant
Deltaker i en debatt eller diskusjon
Debunke
Å finne tilstrekkelig informasjon til å slå fast at en påstand eller et utsagn ikke stemmer.
Deepfake
Bruk av kunstig intelligens og algoritmer til å manipulere lyd, bilde og video. Et eksempel kan være å manipulere en person i en video til å si noe den ikke har sagt i virkeligheten.
Demokrati
En styreform der folket bestemmer hvordan landet skal styres gjennom å velge representanter som vedtar lover og finner politiske løsninger på samfunnsspørsmål.
Desinformasjon
Systematisk og bevisst feilinformasjon
Diktatur
En styreform der én person eller en gruppe mennesker styrer samfunnet. Et diktatur begrenser rettighetene til befolkningen.

E

Egnet
Passende
Ekkokammer
En gruppe der de fleste mener det samme. Du møter et «ekko» av dine egne meninger, og vil ikke få innspill fra andre som mener noe annet enn deg.
Ekstremisme
Ekstreme forestillinger eller handlinger der vold blir sett på som et akseptabelt middel til å tvinge gjennom dramatiske samfunnsendringer for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

F

Fakta
Beskriver hendelser og fenomener som enten er godt kjent eller er logisk bevist at stemmer.
Faktapåstand
En faktapåstand hevder at noe er fakta. Den kan være sann eller usann.
Faktasjekk
Å undersøke påstander for å vurdere om informasjonen som presenteres, er sann eller usann. Man bruker kilder som er kjent for å være kunnskapsrike på området informasjonen handler om.
Falsk nyhet
Er nyhetslignende saker som fremstår som ekte, men som helt eller delvis er basert på løgn, eller som har utelatt informasjon for å skape en bestemt vridning.
Feed
En liste med informasjon, gjerne i sosiale medier, som ofte er tilpasset mottakeren. Kalles også for strøm.
Feilinformasjon
Informasjon som er feil, mangelfull eller misvisende, uten at man vet hensikten bak.
Feilslutning
En type usaklig argumentasjon. Du forveksler sammenfall og sammenheng. At noe kan sees samtidig, betyr ikke at det ene er årsak til det andre.
Filterboble
En begrensning på hva slags type informasjon man får opp i feeden sin og i søkemotorer, basert på personlig tilpassing.
Forum
Et sted der noe diskuteres.
Følgere
Personer eller kontoer som følger eller støtter en konto, profil eller person.

G

Googlesøk
Et søk med verdens største søkemotor på internett. Kan også kalles å google noe.
Grafisk fremstilling
En visuell måte å vise tallbasert informasjon og sammenhenger på. Vanlige grafiske fremstillinger er søylediagram, linjediadram og sektordiagram.
Gravejournalistikk
En sjanger innenfor journalistikken som kan beskrive et stort og langvarig arbeid. Journalistene jobber systematisk og med bestemte metoder for å avdekke ny informasjon som kan være vanskelig eller tidkrevende å få tak i.
Guild
Laug, gruppe eller forening av spillere i et dataspill.

H

Heating
Når ansatte hos Tiktok manuelt går inn og fremmer enkeltvideoer i appen (“heater” innholdet), uten at det opplyses om det. Dette gjør at videoer kan ha høyere seertall enn de ellers ville hatt.
Heating
Når tilsette hos TikTok manuelt går inn og fremmer enkeltvideoar i appen («heatar» innhaldet), utan at det blir opplyst om det. Dette gjer at videoar kan ha høgare sjåartal enn dei elles ville hatt.
Hypotese
I vitenskapelig metode brukes hypotese som begrep på en påstand som en tror stemmer før en tester det ut i et forsøk eller studie.

I

Ideologi
En idé eller tankegods om hvordan et samfunn bør styres. Inneholder politiske, filosofiske og/eller religiøse idéer om hvordan samfunnet bør forstås og organiseres. Et eksempel på en ideologi er nazisme.
Influenser
En som jobber med å påvirke andres holdninger og handlinger. En influenser tjener ofte penger på å fronte ulike produkter på kontoene sine.
Innholdsmarkedsføring
En reklame for et produkt som skal ligne mest mulig på innholdet som ellers er publisert på plattformen.
Instagram
En fotodeletjeneste og sosialt medium som startet opp i 2010.
Interesseorganisasjon
En organisasjon som har som hovedmål å fremme interessene til sine medlemmer.

J

Jodel
En app som ble laget i Tyskland og lansert i oktober 2014. Gjennom appen kan du dele eller se tekster eller bilder til brukere i nærheten. Jodel ble egentlig laget for studenter slik at de kunne få oversikt over hva som skjedde på høgskolen eller universitetet. Alle brukerne av appen er anonyme.
Journalist
En person som samler informasjon, sjekker at det er korrekt og formidler denne gjennom redaktørstyrte medier.

K

KI
KI står for kunstig intelligens. Det brukes om programmer som er trent opp til å gjøre oppgaver uten at mennesker er involvert, for eksempel generere bilder, skrive tekst eller utføre andre komplekse oppgaver. Alt kunstig intelligens produserer, har utgangspunkt i informasjonen som programmet har fått i forkant. Eksempler på kunstig intelligens er ChatGPT, som lager tekst, og DALL-E, som lager bilder, ut fra en tekstbeskrivelse som brukeren gir.
Kilde
Opphav til informasjon, for eksempel aviser, nettsteder, skolebøker og personer.
Kildekritikk
Det handler om å vurdere kritisk om informasjonen du får er til å stole på. Her kan du vurdere troverdigheten til kilden som kommer med informasjonen og sammenlikne informasjonen du får med informasjon fra andre kilder som du har.
Kildetillit
Kildetillit handler om å være oppmerksom på hva som gjør at du stoler på en kilde. Kildetillit er en visshet om at noen kilder har et bedre faglig grunnlag enn andre og derfor er mer troverdige. For eksempel kan dette gjelde værmelding, helseinformasjon og nyheter. Det er altså ikke en ukritisk tilnærming til kilder.
Kjeldetillit
Kjeldetillit handlar om å vere merksam på kva som gjer at du stoler på ei kjelde. Kjeldetillit er ei forvissing om at nokre kjelder har eit betre fagleg grunnlag enn andre og derfor er meir truverdige. Til dømes kan dette gjelde vêrmelding, helseinformasjon og nyheiter. Det er altså ikkje ei ukritisk tilnærming til kjelder.
Kommentar
Innlegg i kommentarfelt som uttrykker en mening eller en holdning.
Kommersiell aktør
En aktør er en enkeltperson, gruppe, selskap eller organisasjon. En kommersiell aktør tjener penger på tjenester, produkter eller arbeid.
Konspirasjonsteori
Historier som forsøker å forklare noe som skjer i samfunnet. Historiene er ofte spennende, sjokkerende og kan spille på noen faktiske hendelser, men konklusjonen er ofte feil. Ofte spiller konspirasjonsteorier på frykt og mistillit.
Kortprat
Aktivitet der gruppa trekker kort fra en bunke, og prater sammen om temaet eller spørsmålet på kortet.
Kritisk
Granskende og vurderende.
Kulturmarxisme
En generell betegnelse på liberal og/eller venstreorientert politikk i vestlige samfunn. I høyreorienterte miljøer er begrepet tatt i bruk siden 1990-tallet.

L

Like
Hjerte eller tommel opp på et innlegg i sosiale medier.
Løgnfabrikk
Nettsteder og Facebook-grupper som sprer oppdiktede historier som de selv vet ikke er sant. Motivet er som regel å tjene penger på annonseinntekter fra folk som klikker på sakene.

M

Manifest
En tekst eller erklæring. Den inneholder gjerne forklaringer på hvilke prinsipper som gjelder for en ideologi, en handling eller et tankesett.
Manipulert bilde
Et bilde som er fikset på ved hjelp av digitale verktøy.
Mediehus
Består av en redaksjon som publiserer innhold på flere plattformer, for eksempel både skriftlig og via video. Eksempler er NRK og VG.
Meme
Kulturelt uttrykk som har spredt seg ved at mange har kopiert det, gjerne med en morsom vri. Fenomenet har blitt populært, særlig i form av manipulerte bilder.
Mening
En mening er en idé, vurdering eller påstand om hvordan noe er, og er personlig og subjektivt.
Menneskerettigheter
Grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning og nasjonalitet.
Mottaker
En person, firma eller lignende som tar imot noe fra en avsender.

N

Nazisme
En politisk ideologi som ønsker en sterk nasjonalstat med diktatorisk makt, og ønsker å begrense demokratiet. Nazismen mener at hvite mennesker er mest verdt og dømmer mennesker ut fra rase.
Nyhet
Beskrivelse av hendelser med nyhetsverdi, for eksempel en noe som er aktuelt, sensasjonelt eller en konflikt.
Nøyaktig
Helt korrekt, presis

O

Objektiv
Upartisk, nøytral, saklig, motsatte av subjektiv
Omvendt billedsøk
Dersom du finner et bilde i en artikkel som du ønsker å sjekke opprinnelsen til, kan du ta skjermdump av bildet og velge "søk på bilde" i søkemotoren du bruker. Da vil du få opp hvor bildet har vært publisert før.
Ordskifte
Det å utveksle ord, en debatt eller diskusjon.

P

PFU
Står for Pressens faglige utvalg og er en ordning for å sikre at norske medier følger lover og regler fastsatt i Vær varsom plakaten.
Personangrep
En type usaklig argumentasjon. Du angriper din motstanders karakter og personlige egenskaper i et forsøk på å gjøre argumentet hens mindre verdt.
Polarisering
Polarisering betyr at motstridende meninger i et samfunn blir sterkere slik at det blir vanskeligere å diskutere og finne løsninger på tvers av standpunkt. Polarisering kan både brukes i politikk, men også mellom mennesker genrelt.
Pressefrihet
Pressens rett til å publisere kritikk eller opplysninger uten at det er godkjent på forhånd av myndigheter eller andre kontrollorganer. Pressefrihet er et anerkjent prinsipp i demokratiske stater for å sikre ytringsfrihet for borgerne.
Pressemelding
En tekst som sendes til media for å spre informasjon med nyhetsverdi.
Produktplassering
En reklametype der produktet det reklameres for vises flere ganger i for eksempel serier, videoer eller filmer.
Propaganda
Bevisst manipulering av følelser og tanker for å få frem bestemte holdninger eller handlinger
Publiseringsdato
Datoen der noe ble gitt ut, for eksempel en avisartikkel, et innlegg eller en bok.

Q

QAnon
QAnon er en konspirasjonsteori som påstår at eliten i USA skjuler sannheten og driver verden etter deres interesse. Q er en person som anonymt deler kryptiske meldinger i små poster kalt "Qdrops" på ulike plattformer. Q er en person som skal ha sikkerhetsklarering og derfor vet hva som virkelig skjer.

R

Radikal
Betegner en forandring eller endring fra det “vanlige”. Innenfor politikken brukes dette om de som ønsker raske og store forandringer i samfunnet.
Radikalisering
Prosess der en person i større og større grad godkjenner bruk av vold for å nå sine politiske eller religiøse mål.
Reaksjon
Svar på en påvirkning eller hendelse
Redaksjon
Avdeling i en mediebedrift som har ansvaret for innholdet i den informasjon som produseres eller formidles fra dem.
Redaktør
En fysisk person som treffer avgjørelse om innholdet i mediet eller deler av dette.
Redaktørstyrte medier
Medier som er styrt av en redaktør og som har forpliktet seg på reglene i Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.
Representativt utvalg
Når man velger ut noen som skal svare på en spørreundersøkelse, og fordelingen mellom svarene blir tilnærmet likt som om man hadde spurt alle.
Respondent
Person som svarer på spørsmål i en undersøkelse eller meningsmåling.
Rettssikkerhet
Rettssikkerhet innebærer at vi skal være trygge på at ingen blir straffet for lovbrudd de ikke har begått, samtidig som de som har begått lovbrudd, faktisk får sin straff.

S

Sharenting
Sharenting er et sammensatt ord og omtaler foresatte som deler bilder og opplysninger om barna sine på sosiale medier (parent/sharing). Både i Norge og internasjonalt er sharenting et utbredt fenomen og innhold som deles kan være personopplysninger, videoer, bilder og annen type informasjon.
Sikkerhetsklarering
En form for bekreftelse fra staten på at man er pålitelig nok til å få vite hemmelig informasjon, for eksempel statshemmeligheter som har med Norges sikkerhet å gjøre.
Slippery slope
En type usaklig argumentasjon. Du sa at hvis vi tillater at A skjer, så er det garantert at Z kommer til å skje. Derfor bør ikke A skje
SoMe
Forkortelse for Sosiale medier.
Sosiale medier
Sosiale medier er nettsider og apper hvor enkeltpersoner og bedrifter kan skape, dele og lese innhold. Man kan kommunisere med både enkeltpersoner og med et større publikum. Eksempler er Facebook og Snapchat.
Sportsvasking
Når et land bruker sportsarrangementer for å avlede den offentlige oppmerksomheten fra kritikkverdige forhold i landet.
Språkmodell
ChatGPT og MyAI er eksempler på språkmodeller. De er programmer som produserer tekst ut fra hva som er mest sannsynlig at er neste ord i en setning, ut fra hva du har spurt om og hva den har svart deg tidligere.
Stråmann
En type usaklig argumentasjon. Du feiltolker bevisst din motstanders argument, slik at det ble lettere å angripe.
Syntetisk innhold
Syntetisk innhold er for eksempel bilde, tekst eller lyd, som er automatisk generert. Ofte produseres dette av kunstig intelligens. Deepfake og tekst produsert av ChatGPT er eksempler på syntetisk innhold.

T

Terror
Bruk av vold for å skape frykt i et samfunn, og dermed påvirke politikk. Hensikten kan være å ramme sivile og skape frykt i en befolkning.
TikTok
En underholdningsapp der man kan se videoer som andre har lagt ut, og legge ut egne videoer på opptil 3 minutter. Man kan følge ulike brukere, og man kan velge om man er anonym eller ikke. Man kan ikke ha en "lukket" profil. Alle videoer man legger ut, deles med alle på plattformen. Algoritmer styrer hvilke videoer man får se, og de typene videoer man bruker tid på å se på, vil man få mer av.
Trollfabrikk
Trollfabrikk er et profesjonelt nettverk som jobber aktivt med å påvirke nettbrukere gjennom bruk av forvirrende informasjon på nett. Virkemidlene til trollfabrikkene kan være alt fra hatkommentarer til desinformasjon. Gjennom et nettverk av kontoer kan trollfabrikkene påvirke enkeltsaker eller ødelegge tilliten i et samfunn.
Troverdig
Ærlig, pålitelig, sikker, stø, verdig tillit
Tverrlesing
Å tverrlese er en teknikk for å lese kritisk der du fokuserer på avsender av informasjonen i stedet for innholdet i informasjonen. Tverrlesing er hentet fra det engelske uttrykket "lateral reading" som er beskrevet av Standford History group.

V

Varselbjeller
Et uttrykk man bruker når man finner tegn på at informasjonen man leser kan være feil, eller det er grunn til å være ekstra kritisk.
Viralnettsted
Nettsted som publiserer klikkvennlige saker som gjerne er hentet fra andre nettsteder. De velger saker som har populære temaer, som kjendisstoff, sport, dyrefilmer og andre ting som spiller på følelser, for at folk skal klikke seg inn og dele sakene videre. De tjener gjerne penger gjennom annonser, slik at hvert klikk gir dem fortjeneste.
Vær varsom plakaten
De etiske reglene som pressen selv i Norge har bestemt skal gjelde for journalistisk innhold publisert på papir, nett, radio eller TV. Både redaktører og journalister forplikter seg til å følge reglene.

Y

Ytringsfrihet
En grunnleggende frihet alle mennesker har til å uttrykke det de mener og ønsker uten å bli straffet, så lenge det ikke er hatefullt eller diskriminerende.