Læringssti 30 min

Har du omtrent en halvtime til rådighet? Vi foreslår at du gjennomfører disse elementene fra KI i klasserommet.

Hva er KI?

Se videoen om hva KI er i plenum. Ta deretter noen av spørsmålene som klassesamtale.

Spørsmål til diskusjon

Her får du vite litt om hva KI er, hvilke former det kan ha, noen sårbarheter vi har og tips til hvordan du kan være kildekritisk i møte med KI. (2:28)

Samtalekort

La elevene trekke tilfeldige kort i små grupper. Kortene kan skrives ut, eller brukes digitalt.

Kortene inneholder dilemmaer, påstander og spørsmål om ulike sider av KI som elevene skal reflektere rundt og diskutere.

Avslutning

For å oppsummere i plenum kan du la noen av gruppene løfte frem ett samtalekort som de syntes det var nyttig å snakke om.

KI i klasserommet

Alle ressursene i undervisningspakken KI i klasserommet finner du her.