KI i klasserommet

En undervisningspakke om kunstig intelligens og kildebevissthet.

Illustrasjon: Menneske snakker med maskin

Introduksjon

Fremveksten av kunstig intelligens stiller nye krav til kildekritisk kompetanse. Hva er egentlig kunstig intelligens? Disse undervisningsressursene tilnærmer seg temaet på ulike måter, og tilbyr konkrete verktøy å bruke i møte med KI.

Hva er KI?

Dette er en introduksjonsvideo om KI. Hva er det og hvordan påvirker det oss?

Refleksjonsspørsmål til diskusjon:

Her får du vite litt om hva KI er, hvilke former det kan ha, noen sårbarheter vi har og tips til hvordan du kan være kildekritisk i møte med KI. (2:28)

KI eller ikke?

Denne interaktive artikkelen tar elevene med på en visuell reise gjennom ulike utfordringer ved kunstig intelligens. Hva gjør du hvis det blir spredt en KI-generert video av deg? Hvordan kan du vite om det du ser på, stemmer eller ikke? Og hvordan påvirker KI hverdagen din og samfunnet rundt deg?

Spørsmål til diskusjon:

En fremtid med kunstig intelligens?

Et essay om kunstig intelligens og hvordan det kan påvirke fremtiden vår.

Refleksjonsspørsmål til diskusjon:

Samtalekort

Dilemmaer, påstander og spørsmål om ulike sider av KI og kildekritikk som elevene skal reflektere rundt og diskutere. Plukk ut et par spørsmål til klassediskusjon, eller la elevene trekke tilfeldige kort i små grupper. Kortene kan skrives ut, eller brukes digitalt.

Undervisningsopplegg

Hvordan kan elevene forholde seg til informasjon laget av kunstig intelligens? Disse undervisningsoppleggene tilbyr ulike tilnærminger til temaet for å gi elevene en dypere forståelse av kildene de møter.

Plakat

En oversikt over kildekritiske verktøy man kan bruke for å avsløre KI-genererte bilder og videoer.

Strümke svarer

Korte videoer der Inga Strümke, forsker på kunstig intelligens ved NTNU, svarer på spørsmål om KI.
Inga Strümke forklarer kunstig intelligens på fem sekunder. (0:08)
Inga Strümke forteller hva hun tror kunstig intelligens vil kunne forbedre. (0:47)
Inga Strümke forteller om hvilke negative konsekvenser hun frykter kan komme som følge av kunstig intelligens. (1:06)
Inga Strümke svarer på spørsmål om KI. (0:43)
Inga Strümke forteller om hvordan språkmodeller produserer innhold. (2:05)
Inga Strümke forteller om SnapChats språkmodell, MyAI. (0:57)
Inga Strümke prater om hvordan kommersielle krefter kan utnytte kunstig intelligens. (1:22)

Læringsstier

Her finner du ulike læringsløp du kan legge opp til hvis du skal benytte ressursene fra KI i klasserommet i undervisningen din.

Om materialet

Hovedmålet med undervisningpakken “KI i klasserommet” er å bidra til å styrke motstandsdyktigheten til dansk og norsk ungdom. Undervisningspakken er laget for elever på ungdomsskolen og videregående, og passer ekstra godt for 10. trinn og VG1.

Bakgrunnen til undervisningspakken er fremveksten av kunstig intelligens, som stiller nye krav til kildekritisk kompetanse både hos elever og lærere. Undervisningsressursen legger opp til arbeid med kunstig intelligens og kildebevissthet på ulike måter, og inkluderer både bruker- og konsumentperspektivet.

For å utøve god kildekritikk, må man vite litt om kildens natur. Derfor gir denne undervisningspakken grunnleggende informasjon om hva KI er, og hvilke former det kan ta. I tillegg legger ressursen opp til arbeid med konkrete verktøy for å vurdere autensiteten og troverdigheten til informasjon.

Undervisningsressursen legger opp til arbeid med tematikken på ulike måter, og elevene møter tematikken gjennom tekst, video, interaktiv artikkel. Pakken legger opp til at elevene selv skal vurdere, diskutere og reflektere rundt teknologien og hvordan vi kan forholde oss til den.


Vi har også en kompetansepakke om kunstig intelligens for personalet på skolen. Du finner kompetansepakken her.