22. juli og radikalisering

22. juli: Norges reaksjoner

60-75 min

Her skal elevene bruke ulike kilder for å danne seg et helhetlig bilde av hvordan 22. juli har påvirket Norge etter terrorangrepet og frem til i dag. Produktet er en veggavis. Dette opplegget er andre del av opplegget "22. juli: Tiden etterpå"

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Del inn klassen i grupper på 3 og finn et A3-ark til hver av gruppene.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

 • Elevene skal finne informasjon fra kilder for å reflektere over hvordan terrorangrepet har påvirket Norge.
 • Elevene skal reflektere over hvordan ulike tekster fremstiller enkelte personers synsvinkler og opplevelser.
 • Elevene skal lage en veggavis og presentere sine funn for klassen.

Introduksjon

Start økten med å stille elevene spørsmål i en felles klassesamtale:

 • Hvem ble berørt av terrorangrepet 22. juli?
 • På hvilken måte kan nordmenn ha opplevd terrorangrepet ulikt? Forklar.
 • Har det noe å si hvem som uttaler seg om 22. juli?

Del deretter ut linken til elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser gjennom utgitte kilder som uttaler som om 22. juli og hvordan det har påvirket dem. Kildene varierer med utgivelsesdato og -år, plattform, nettsted og bakgrunn.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene notere ned to-tre setninger fra uttalelsene og kilden bak. Eksempel finnes på elevsiden.

Elevene gjør oppgave 3

Nå skal elevene undersøke hvem som står bak uttalelsene, og fylle på med informasjon om kilden. Deretter snakker de sammen og reflektere over uttalelsene på nytt med fersk informasjon om kilden. Eksempel finnes på elevsiden.

Klassesamtale

Spør elevene om hvilke setninger de har trukket ut fra kildene og hvorfor. La elevene dele sine tanker om uttalelsene på bakgrunn av den informasjonen de har funnet om kildene.

 • Har bakgrunnsinformasjonen om kilden påvirket hvordan dere leser innholdet? Forklar.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal lage en veggavis som presenterer ulike synspunkt på hvordan Norge har opplevd 22. juli. Veggavisen skal inneholde de ulike uttalelsene de har trukket ut og informasjon om kilden bak. Her får elevene bruk for det arbeidet de har gjort tidligere i økten. Se eksempel:

Elevene gjør oppgave 5

Elevene forbereder seg på å presentere veggavisen sin, og skal svare på spørsmålene:

 • Hvordan opplever dere at terrorangrepet har påvirket Norge?
 • På hvilken måte påvirker kildenes bakgrunn uttalelsene?

Avslutning

La to og to grupper presentere sine veggaviser for hverandre. I forkant har elevene forberedt seg på presentasjonen med utgangspunkt i disse spørsmålene:

 • Hvordan opplever dere at terrorangrepet har påvirket Norge?
 • På hvilken måte påvirker kildenes bakgrunn uttalelsene?

Gå rundt og hør gruppenes presentasjoner. Oppsummer økta med å ta opp de samme spørsmålene i en felles klassesamtale.

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap