22. juli og radikalisering

22. juli: Rettssaken

45-60 min

I dette opplegget jobber elevene med rettssaken etter 22. juli og Norge som rettsstat. Dette opplegget er første del av samleopplegget "22. juli: Tiden etterpå".

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele linken ut til elevene. Lag grupper eller par som elevene kan jobbe i.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

 • Hvordan ble Breivik behandlet etter terrorhandlingene?
 • Hva innebærer det at Norge er en rettsstat?
 • Hvorfor var det viktig for Norge at han fikk den behandlingen han fikk?

Del så elevene opp i parene eller gruppene du har laget, og del ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser filmen "22. juli: Oppgjøret"

22. juli: Oppgjøret (11:33). Til tross for at han drepte 77 mennesker ble Breivik avhørt og dømt etter gjeldende lover og regler med egen forsvarer.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene samarbeider og noterer ned de fem viktigste tingene i filmen.

Geir Lippestad var hovedforsvareren til Breivik under rettssaken. Her står han foran Oslo Tinghus, der rettssaken fant sted. Foto: NTB

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser en film om hva det innebærer at Norge er en rettsstat.

Zmekk - Rettsstaten / Norsk (1:33)

Elevene gjør oppgave 4

Elevene diskuterer og svarer på spørsmål.

Avslutning

Ta opp spørsmålene igjen fra starten av timen i en avsluttende klassesamtale:

 • Hvordan ble Breivik behandlet etter terrorhandlingene?
 • Hva innebærer det at Norge er en rettsstat?
 • Hvorfor var det viktig for Norge at han fikk den behandlingen han fikk?

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling