22. juli og radikalisering

22. juli: Terroristens oppvekst

30-60 min

Her skal elevene lese og få innsikt i livet til terroristen. De skal få en forståelse av hvem terroristen var samt vurdere og argumentere for hvorvidt kildene i teksten er troverdige. Opplegget er den andre delen av samleopplegget «22.juli: Årsaker".

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Les artikkelen.

Dette opplegget er den andre delen av samleopplegget "22. juli: Årsaker".

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

 • Elevene skal kjenne til terroristens oppvekst.
 • Elevene skal reflektere over faktorer som kan ha påvirket terroristens tanker og handlinger.
 • Elevene skal vurdere kildene i en tekst.

Klassediskusjon

Aktiver elevenes forkunnskaper ved å stille spørsmålet "Hva vet du om terroristen fra før?" i klasserommet.

Foto: Faktisk.no

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal tenke på og skrive ned tre spørsmål de har om livet til terroristen.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene leser teksten "22. juli: Livet til terroristen". Bestem om de skal lese den individuelt, i par eller i grupper.

Elevene gjør oppgave 3

Fikk elevene svar på spørsmålene sine? Dukket det opp nye spørsmål? Elevene notere ned de ubesvarte spørsmålene sine.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene svarer på spørsmål om kildene i teksten.

Avslutning

Som en avslutning på økten, kan du la elevene diskutere dette spørsmålet i grupper eller par:

 • På hvilken måte tror du terroristens oppvekst kan ha bidratt til at han gjennomførte terrorangrepet?

Oppsummér i en felles klassesamtale.

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap